E-servisi

Delegacija RGZ na Internacionalnom Simpozijumu o globalnim navigacionim satelitskim sistemima

Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda prisustvovali su redovnom godišnjem Simpozijumu o globalnim navigacionim satelitskim sistemima u Berlinu (International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications Berlin, Germany)

Međunarodna organizacija EUPOS, u okviru svojih aktivnosti, svake godine organizuje Internacionalni Simpozijum o globalnim navigacionim satelitskim sistemima. Cilj EUPOS-a je uspostavljanje uniformne GNSS infrastrukture u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CEE). Trenutno, sa svojih osamnaest članica nacionalnih mreža permanentnih GNSS stanica, pokriva oko 60 posto područja Evrope. Republički geodetski zavod, kao predstavnik Republike Srbije je jedan od osnivača ove inicijative.

Sve detaljnije informacije o ovome možete pronaći na adresi www.eupos.org

Ove godine konferencija je održana u Berlinu. Na konferenciji je predstavljeno trenutno stanje GNSS-a, kao i modeli primene u članicama EUPOS-a.

Razgovarano je o saradnji na zajedničkim projektima, kao i o budućim odnosima EUPOS-a i EUREF-a. Održani su sastanci radnih grupa, na kojima su razmatrane specifične aktivnosti u okviru saradnje.

Dogovorene su aktivnosti koje bi trebalo realizovati do sledeće konferencije.

Leave a Reply