E-servisi

Digitalni kabineti za sve osnovne škole u Srbiji

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić rekla je danas da je ovo ministarstvo pokrenulo program „Digitalna škola“ u okviru koga će više od 1.100 osnovnih škola na teritoriji Srbije biti opremljeno novim digitalnim kabinetima.

Matić je na konferenciji za novinare istakla da će zavisno od broja učenika koji pohađaju nastavu u školi i raspoložive učionice digitalni kabinet imati do 30 mesta za rad na savremenim personalnim računarima.

U ovom programu, za koji je opredeljeno 650 miliona dinara iz budžetskog razdela resornog ministarstva, mogu učestvovati sve osnovne škole čiji su osnivači Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, navela je Matić.

Prema njenim rečima, za učešće u programu svaka škola može da prijavi jedan ili više školskih objekata u kojima organizuje redovnu nastavu, a Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će dodatno pomoći školama u nedovoljno razvijenim opštinama prilikom pripreme kabineta za instaliranje kompjutera.

Izdvojili smo 650 miliona dinara iz budžeta Ministarstva jer smatramo da je ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje neophodno za razvoj informacionog društva i za unapređenje konkurentnosti naše zemlje, naglasila je ona.

Takođe, Matić je napomenula da će pored informatike nastavnici u ovakvom kabinetu moći da predaju i ostale nastavne predmete na interaktivan i deci zanimljiv način.

Ovim projektom, kako je istakla, omogućavamo osnovcima u Srbiji da stiču znanje u uslovima kakve imaju i njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji.

Program „Digitalna škola“ deo je šire akcije „Digitalna Srbija“ kroz koju će Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo realizovati prioritete „Digitalne agende za Srbiju”.

Ovu agendu čine Strategija razvoja informacionog društva i Strategija razvoja elektronskih komunikacija koje su usklađene sa prioritetima “Digitalne agende za Evropu”.

„Digitalna agenda za Evropu” predstavlja jednu od sedam glavnih inicijativa nove evropske ekonomske strategije „Evropa 2020 – Strategija za pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast“.

U godinama koje dolaze akcija „Digitalna Srbija“ obuhvatiće brojne aktivnosti u oblasti razvoja e-poslovanja, uključujući e-upravu, e-trgovinu, e-pravosuđe, e-zdravlje i e-obrazovanje, kao i u oblasti razvoja interneta i komunikacione infrastrukture pomoću koje će elektronske usluge biti dostupne građanima u svim delovima naše zemlje.

Prioritet Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo u narednom periodu biće unapređenje primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim nivoima obrazovanja, uključujući srednjoškolsku i visokoškolsku nastavu.

Na sajtu www.digitalnaskola.rs škole mogu preuzeti tekst poziva za učešće u programu „Digitalna škola“, obrazac za prijavu, a mogu pronaći i druge informacije u vezi sa ovim programom.

Rok za prijavu škola je 15. septembar 2010. godine, a za potrebe ovog projekta resorno ministarstvo je uvelo i poseban uslužni centar na broju 011/20-20-200, koji će raditi svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Leave a Reply