E-servisi

Digitalni ortofoto rezolucije 20cm i još 5 gradskih područja na geoportalu

Republički geodetski zavod nastavlja sa objavljivanjem na inicijalnom geoportalu digitalnog ortofotoa izrađenog u okviru CARDS programa. U toku je kontinuirana isporuka ortofotoa u ETRS89/UTM projekciji izrađenog u okviru CARDS programa Evropske unije. Ortofoto, objavljen na geoportalu, pregledan je i primljen od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Započeto je objavljivanje ortofotoa rezolucije 20cm za područja katastarskih opština čiji premer nije u državnom koordinatnom sistemu (područja sa stereografskom i Zoldnerovom projekcijom).

Ortofoto rezolucije 20cm može se pregledati na geoportalu u sloju Ortofoto-20cm za: opštinu Bačka Palanka (katastarska opština Despotovo), opštinu Bački Petrovac (katastarske opštine: Bački Petrovac, Kulpin i Maglić), opštinu Vrbas (katastarske opštine: Kosančić, Kucura i Savino Selo), opštinu Žabalj (katastarske opštine: Gospođinci, Đurđevo, Žabalj i Čurug), opštinu Žitište (katastarska opština Banatsko Karađorđevo), opštinu Zrenjanin (katastarske opštine: Elemir, Srpski Elemir, Taraš1 i Taraš2), opštinu Kanjiža (katastarske opštine: Adorjan, Velebit i Martonoš), opštinu Nova Crnja (katastarske opštine: Aleksandrovo, Vojoda Stepa, Molin i Nova Crnja), opštinu Senta (katastarska opština Batka), opštinu Temerin (katastarske opštine: Kamendin i Sirig) i opštinu Čoka (katastarske opštine: Jazovo1, Jazovo2, Ostojićevo, Sanad, Crna Bara i Čoka).

Pored ranije objavljenih gradova, dostupan je za uvid digitalni ortofoto rezolucije 10cm za još 5 gradskih područja i to: Aleksandrovac, Bor, Guča, Sevojno i Ub. Objavljeni ortofoto je dostupan za distribuciju u ETRS89/UTM projekciji.

Leave a Reply