E-servisi

Do 2014. godine potpuni prelazak na elektronsko izdavanje matičnih dokumenata

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković uputio je danas poziv lokalnim samoupravama da se što pre uključe u Centralni sistem za elektronsku obradu matičnih knjiga, u kome se već nalaze podaci za dva miliona građana Srbije.
Cvetković je nakon obilaska Telekomunikacionog centra PTT-a, gde je smešten Centralni sistem za elektronsku obradu matičnih knjiga, istakao da će zakonskim izmenama biti omogućeno da se do 2014. godine ostvari potpuni prelazak na elektronsko izdavanje ličnih dokumenata.

Do 2014. godine, kako je naveo, praktično cela zemlja biće umrežena, što će državnim organima omogućiti da po službenoj dužnosti pribavljaju dokumenta, umesto da ih kao sada traže od građana.

Elektronski matični dokumenti se vode i izdaju od ove godine. Centralni sistem za elektronsku obradu matičnih knjiga omogućava da građani u bilo kom gradu mogu da podignu izvod iz matične knjige rođenih i taj dokument važi neograničeno. Vrednost projekta je približno tri miliona evra.

Govoreći o sredstvima koja će biti dobijena prodajom „Telekoma Srbija“, Cvetković je saopštio da će se ona nalaziti na posebnom računu i koristiće se za infrastrukturne projekte koje odobri Vlada, a ne za tekuće troškove.

On je naglasio da je namera Vlade Srbije da se deo sredstava od prodaje „Telekoma Srbija“ upotrebi za gradnju saobraćajnica koje će povezati pojedine delove naše zemlje s glavnim koridorom, kao i za autoput do Crne Gore.

Premijer je ocenio da bezvizni režim sa zemljama EU neće biti ugrožen zbog azilanata i dodao da je uglavnom reč o azilantima romske populacije, većinom sa Kosova, i da oni praktično nemaju političkih ili bilo kojih drugih razloga da traže azil, izuzev možda ekonomskih.

Cvetković je naglasio da će biti učinjeno sve da se reši pitanje azilanata, kao i da im se pruži mogućnost integracije u društvo.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković naveo je da su već pripremljene izmene Zakona o državnoj upravi koje predviđaju obavezu državne uprave da sama preuzima dokumenta iz Registra kada građani podnesu zahtev za izdavanje nekog ličnog dokumenta.

Leave a Reply