E-servisi

Donacija u informatičkoj opremi Ministarstvu unutrašnjih poslova

Forum Privredne komore Srbije za prevenciju zloupotreba platnih kartica uručio je danas donaciju u informatičkoj opremi Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa ciljem da se poveća efikasnost u prevenciji i zaštiti od zloupotreba platnih kartica i nastavi uspešna saradnja sa predstavnicima policije.

Ovom donacijom šalje se poruka da između učesnika u izdavanju i poslovanju platnim karticama postoji organizovana i kontinuirana saradnja međusobno, ali i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, što je veoma značajno, ocenila je sekretarka Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije Branislava Žunjić. Forum za prevenciju zloupotreba platnih kartica, formiran je u okviru Odbora za bankarstvo i osiguranje PKS, kao stalno telo Grupacije za razvoj platnih kartica, ima preventivnu ulogu u minimizovanju finansijskih gubitaka, ukazala je Branislava Žunjić.

Predsednik Foruma Dušan Sikimić, prilikom uručenja donacije zameniku načelnika Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta Uprave kriminalističke policije MUP-a Ivici Drobnjakoviću, ukazao je da se radi o trećoj donaciji namenjenoj predstavnicima MUP-a, u vrednosti od 11.000 evra, a oprema je namenjena još efikasnijem i bržem radu na slučajevima sprečavanja zloupotrebe platnih kartica.

“Za nas je jako bitno da nam je PKS pružila takvu podršku jer smo mi jedno od najmlađih odeljenja u Upravi kriminalističke policije i kako je naše odeljenje od 2007. godine raslo i obim posla se širio, imali smo sve veću podršku PKS”, rekao je šef Odseka MUP-a za suzbijanje elektronskog kriminala Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Vladimir Urošević. Od samog osnivanja sarađujemo sa Forumom za prevenciju zloupotreba Privredne komore Srbije, kao i sa Privrednom komorom Srbije (PKS), posebno kada je u pitanju elektronska trgovina i elektronsko bankarstvo.

Članovi Foruma su izdavaoci platnih kartica, a to su sve banke u Srbiji koje posluju sa platnim karticama i “Diners Club International”, predstavnici preduzeća za procesiranje platnih kartica, predstavnici MUP-a, Narodne banke Srbije, pravosuđa i PKS. Specifičnost ovog foruma je to što su njegovi članovi izdavaoci svih vrsta platnih kartica.

Donacija, koja se sastoji uglavnom od informatičke opreme, uručena je predstavnicima MUP-a, sa kojima je Forum u dosadašnjem, šestogodišnjem radu, ostvario najbolju saradnju. Donaciju su dobili odseci za borbu protiv privrednog kriminaliteta u deset policijskih uprava (Beograd, Kikinda, Novi Sad, Užice, Čačak, Kragujevac, Kraljevo, Niš, Vranje i Sombor), kao i predstavnici službi za suzbijanje kriminala i za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije.

Leave a Reply