gis
E-servisi

Druga nacionalna radionica INSPIRATION projekta

U organizaciji INSPIRATION projekta i Republičkog geodetskog zavoda održana je druga nacionalna radionica u Beogradu.

Druga nacionalna radionica INSPIRATION projekta održana je 06. i 07. juna 2013. godine. Radionica je namenjena predstavnicima javnih institucija koje su direktno uključene u INSPIRE implementaciju kroz kreiranje infrastrukture prostornih podataka na nacionalnom nivou.

gis

Prvog dana radionice, INSPIRATION tim je predstavio aktuelne teme u oblasti SDI licenciranja kroz prezentacije:

  • Licenciranje u okviru INSPIRE
  • ”Open data” inicijativa
  • Direktiva o informacijama iz javnog sektora (PSI direktiva)
  • Socio-ekonomske dobrobiti razmene podataka
  • Uvođenje i implementacija licenciranja.

U sesiji posvećenoj SDI aktivnostima na nacionalnim nivou prikazani su primeri korišćenja i razmene geoinformacija, kao i trenutni projekti kroz prezentacije:

  • SDI status i strategija u Srbiji
  • Korišćenje GIS-a u lokalnoj samoupravi
  • Uloga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u produkciji i razmeni geopodataka u okviru NIGP-a
  • Proizvodi iz IGIS projekta

Drugog dana radionice lokalni ekspert INSPIRATION projekta profesor Ivan Aleksić, predstavio je status, rezultate i preporuke Srpske nacionalne SDI studije.

Predstavnik Državne geodetske uprave Tomislav Ciceli prezentovao je nedavno usvojeni hrvatski zakon o NIPP-u, kojim je transponovana INSPIRE direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji i razmatrali pojedina ključna zakonska rešenja koja se odnose na primenu sporazuma između subjekata, definisanje uloge subjekata i tela nadležnih za implementaciju, kao i izazovi u pronalaženju održivog načina finansiranja INSPIRE implementacije.

U završnoj sesiji prezentovan je status izrade INSPIRE brošure koja treba da upozna stručnu i širu javnost o osnovnim INSPIRE ciljevima i dobrobitima koje donosi za proizvođače i korisnike geoinformacija.

Nacionalnoj radionici prisustvovali su članovi Saveta NIGP-a i radnih grupa, kao i predstavnici iz drugih javnih institucija koje aktivno učestvuju u uspostavljanju NIGP-a.

Leave a Reply