E-servisi

Druga sednica Saveta za Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru organi nadležni za uspostavljanje i održavanje NIGP-a su Savet i radne grupe NIGP-a.

Ovlašćenja Saveta NIGP-a definisana su članom 167. Zakona. Osnovna uloga Saveta NIGP-a je da rukovodi kreiranjem institucionalnog i tehničkog okvira za uspostavljanje zajedničke geoinformacione infrastrukture na nacionalnom nivou kroz formulisanje jasnih smernica i sredstava za ostvarenje tog cilja. Uloga radnih grupa je operacionalizacija tematskih pitanja za pojedine oblasti kao što su tehnička infrastruktura, standardi, struktura metapodataka i prostornih podataka, saradnja između učesnika, finansijski modeli, istraživanje, obrazovanje i sl.

Na drugoj sednici Saveta NIGP-a razmatrana su pitanja prema sledećem dnevnom redu:

  • Usvajanje dnevnog reda;
  • Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
  • Usvajanje konačnog teksta Nacrta strategije za uspostavljanje NIGP-a u Srbiji;
  • Razmatranje osnovnih principa za formiranje radnih grupa za stručne poslove;
  • Razno.

Jednoglasno su usvojeni dnevni red i zapisnik sa prethodne sednice.

Nacrt strategije je usvojen jednoglasno i Republički geodetski zavod će proslediti tekst na usvajanje Vladi Republike Srbije.

Savet NIGP-a će koordinirati implementaciju strategije kroz rad tela NIGP-a radi osiguranja jedinstvene podrške realizaciji strateškog akcionog plana.

Republički geodetski zavod je predložio Savetu NIGP-a formiranje radnih grupa i definisao oblast delovanja. Dogovoreno je da ovaj predlog razmotre svi članovi Saveta i da svoje predloge i mišljenja dostave do 25.08.2010. godine.

Leave a Reply