E-servisi

Preko e-katastra, klikom na dugme do podataka o posedu

Nenad Tesla o “e-Katastru” u intervjuu za Blic. Katastar nepokretnosti omogućiće građanima da na jednom mestu dobiju kompletne podatke o nepokretnostima, kaže direktor Republičkog geodetskog zavoda

Građani u Srbiji će, kao svuda u svetu, uskoro moći da pritiskom na taster računara u trenutku imaju uvid gde im se nalazi posed, šta je planirano u komšiluku da se gradi, kako je isparcelisan njihov grad. To bi trebalo da postignemo razvojem informacionog sistema “e-Katastar”.

Ovaj projekat smo započeli sa izradom katastra nepokretnosti za celu teritoriju Srbije koji bi trebalo da bude završen do kraja 2010. godine, priča za “Blic” Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Republički geodetski zavod, kao posebna republička organizacija, nastaviće izradu digitalnih katastarskih planova, izradu adresnog registra, izradu katastra vodova, ističe naš sagovornik.

S obzirom na to da ste završili sa izradom katastra nepokretnosti za 80 odsto teritorije Srbije, šta bi to konkretno trebalo da znači za građane?

Katastar nepokretnosti omogućava građanima da na jednom mestu dobiju kompletne podatke o nepokretnostima, kako u pogledu njihovog položaja, oblika i veličine, tako i u pogledu podatka o njihovim vlasnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja ili zakupcima. Jednostavno rečeno, građani mogu da na jednom mestu dobiju i kopiju plana i list nepokretnosti, koji ima značaj vlasničkog lista, što je, do izrade katastra nepokretnosti, bilo moguće dobiti od dva različita organa, jednog državnog i jednog pravosudnog.

Građani imaju primedbu na brdo papira koje treba da prikupe da bi upisali nepokretnosti? Da li je moguće pojednostaviti proceduru?

Novi Zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti predviđa pojednostavljenje procedura upisa nepokretnosti i prava na njima. Nova zakonska rešenja su pre svega u interesu građana i drugih korisnika podataka i usluga RGZ-a, a imaće efekte i u rešavanju nekih od problema u službama za katastar nepokretnosti, kao što su smanjenje vremena potrebnog za rešavanje zahteva, smanjenje gužvi u pisarnicama službi i lakši pristup podacima katastra nepokretnosti.

Kako ćete to postići?

Uspostavljanjem geodetsko-katastarskog informacionog sistema, jedinstvenog za celokupno područje Republike Srbije, podaci će građanima i drugim korisnicima biti dostupni i putem interneta. Razmišljamo da uz pomoć jedinstvenog matičnog broja poboljšamo i ubrzamo pretraživanje podataka RGZ-a i time olakšamo i pojednostavimo dosadašnje procedure.

Šta je sa vlasništvom nad “Lukom Beograd” i PC “Ušće” koje je podiglo buru u javnosti?

AD “Luka” se prostire na dve katastarske opštine, Stari Grad i Palilula. Za katastarsku opštinu Stari Grad katastar nepokretnosti je u primeni od 2003. godine. U postupku izlaganja na javni uvid izlagani su podaci iz zemljišne knjige i u tom postupku su učestvovali i predstavnici AD “Luka” Beograd. Podaci koji se odnose na katastarsku opštinu Palilula nalaze se u zemljišnim knjigama Drugog opštinskog suda u Beogradu. PC “Ušće” se nalazi u katastarskoj opštini Novi Beograd za koji je izrađen katastar nepokretnosti. Na osnovu nalaza Sektora za stručni i upravni nadzor Republičkog geodetskog zavoda, nemam saznanja da je Zavod prekršio tadašnje propise. Pravo na imovini, uknjiženo u javnu knjigu, svakako predstavlja najjači dokaz o njegovom postojanju, ali to pravo može da bude osporeno u postupku pred nadležnim sudom.

10 thoughts on “Preko e-katastra, klikom na dugme do podataka o posedu

 1. nelson

  vlasništvo nad nekretninom svakako ne može (i ne treba) biti tajna.

  za očekivati je da svako može saznati podatke o nekretnini i njenom vlasniku, za šta verovatno postoji forma zahteva (upita).
  to je od značaja u sporovima iz dužničko-poverilačkih odnosa, (naknade štete, postupka izvršenja itd).
  očekujem obaveštenje o mogućnostima uslovima i načinu dolaska do ovakvih informacija.

 2. boban zivkovic

  Interesuje me ime vlasnika nepokretnosti parcele br:1762 katastarske opstine cele kula 22 Nis

 3. ivan ristic

  da li je to uopste zazivelo? evo u 2012 smo dodini! koja je adresa sajta?

 4. Tatjana Bidikova

  Postovani,
  Koja je adresa sajta? Izgubila sam saate trazeci e katastar ali uzalud.

 5. Slobodan Kesić

  Postovani,
  Koja je adresa sajta? Konkretno me interesuju podaci u vezi KO Novi Sad.
  Unapred hvala.

 6. Milan Ilic

  Halo
  na kom sejtu mogu pronaci podatke o
  nekretninama (uknjizenja) u katastru
  Zvezdara?

Leave a Reply