E-servisi

E-uprava preduslov efikasnijeg rada javne uprave

Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da će novi zakon o upravnom postupku uvesti osnove za efikasnije funkcionisanje pravnog sistema i elektronske uprave.

Selaković je na konferenciji „Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji“ naveo da elektronska uprava predstavlja jedan od glavnih instrumenata u povećanju efikasnosti rada javne uprave.

Ministar je istakao da elektronska uprava, u skladu sa Strategijom reforme državne uprave u Srbiji i Akcionim planom za njeno sprovođenje od 2009. do 2012. godine, predstavlja jedan od glavnih instrumenata u povećanju efikasnosti i preciznosti u radu državne uprave.

On je napomenuo da se od državne uprave očekuje da kroz unapređenje efikasnosti rada obezbedi stvaranje odgovarajućeg okruženja koje je potrebno za pristupanje Srbije EU, ali i da omogući građanima i kompanijama kvalitetnije usluge.

Selaković je saopštio da resorno ministarstvo uspostavlja zakonodavni okvir za funkcionisanje elektronske uprave, uz napomenu da će ona biti od velike koristi za javnu upravu, privredne subjekte, ali i same građane.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer naveo je da će elektronska uprava biti od velike pomoći Srbiji kada uđe u pregovore sa EU, imajući u vidu činjenicu da našoj zemlji predstoji usaglašavanje zakonodavstva sa više od 800.000 evropskih propisa.

Prema njegovim rečima, sve te tekstove ne treba samo prevesti, već ih i adekvatno primenti u interesu građana, pri čemu elektronska uprava ima višestruku korist i za smanjenje troškova kako za državu, tako i za građane.

Dežer je naglasio da će pre svega doći do racionalizacije javne uprave koja će postati delotvornija, efikasnija i eliminisaće dugotrajno stajanje građana u redovima radi dobijanja nekog dokumenta.

Kada je reč o funkcionisanju privredenih subjekata oni više, kako je naveo, neće moći da prikriju profite i moraće uredno da plate poreze i dobiju povraćaj PDV-a.

Konferencija „Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji“ održana je u okviru projekta „Podrška razvoju e-uprave u Srbiji“.

Cilj pomenutog projekta, koji finansira EU, jeste informisanje o prednostima, primeni i rezultatima razvoja e-uprave i podsticanje saradnje između organa državne uprave, nevladinih organizacija i univerziteta u Republici Srbiji.

Leave a Reply