E-servisi

E-uprava uz pomoć Pošte “SRBIJA”

Ministarka pravde Republike Srbije Snežana Malović i generalni direktor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”  Goran Ćirić potpisali su sporazum o saradnji, koji ima za cilj potpunije iskorišćavanje mogućnosti u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i uspostavljanje osnove za realizaciju projekta elektronske uprave, kao i daljeg razvoja pravosudnog informacionog sistema.
Ministarka Malović je objasnila da se tim dokumentom omogućava da Ministarstvo pravde i Okružni sud u Beogradu među prvima doprinesu uštedi, racionalizaciji i efikasnosti rada pravosuđa, kao i smanjenju troškova, tako da bi godišnja ušteda iznosila 12 miliona dinara. Ona je najavila i da će u drugoj polovini ove godine početi upotreba elektronskih potpisa.

Goran Ćirić je ukazao na to da će elektronski potpisi doprineti efikasnijem radu pravosudnih organa i omogućiti značajne uštede u kancelarijskom materijalu

Leave a Reply