E-servisi

E-uprava za građane Vršca

Opštini Vršac je u sklopu drugog poziva Exchange 3 odobren projekat “E-uprava za građane Vršca”. Projekat je rađen partnerski sa Opštinom Morohalom iz Mađarske i nadovezuje se na predhodni projekat “GIS za građane Vršca”, rađen u partnerstvu sa istom mađarskom opštinom. Projekat je trenutno ušao u četvrti mesec realizacije, a ukupna vrednost granta iznosi 291.500 evra.

“Ovo je jedini projekat koji zadire u modernizaciju rada Opštinske uprave. Realizacijom projekta u velikoj meri ćemo unaprediti i standardizovati poslovne porcese koje Opštinska uprava pruža građanima. Osnovni benefit projekta su četiri softvera, među kojima je osnovni informacioni sistem, preko koga će građanima biti omogućeno da sve svoje poslovne procese, koje su do sada rešavali u Opštini, ukoliko imaju pristup internetu, završavaju od svoje kuće”, rekao je Dejan Pantović, načelnik Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Opštine Vršac. Prema njegovim rečima svako započinjanje bilo kakve upravne ili neupravne radnje, predmeta, postavljanje pitanja, zahteva i sl. moći će elektronskim putem da se podnosi Opštini Vršac. Takođe, potrebna dokumantacija će moći da se dostavlja elektronskim putem, kao i da na isti način dobijaju gotova akta, kao što su uverenja, rešenja i td. Prema zakonu o opštem pravnom postupku, pismeni dokument je i dalje obavezan, ali će se pored njega dobijati i elektronski, koji je prema zakonu o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu takođe punovažan dok god je u elektronskom prometu

Za nabavku računarske opreme i opreme za bežični internet obezbeđeno je 50.000 evra iz ovog projekta. Mesne kancelarije u sva 22 naseljena mesta biće kompletno opremljene kompjuterskom opremom i opremom za internet. Sve ovo spreči će bespotrebne dolaske u Opštinu, što će naročito značajno biti stanovnicima naseljenih mesta.

Nivo elektronske uprave koji će Opština Vršac imati po završetku projekta, ne postoji u Srbiji i prema standardima Evropske unije, to će predstavljati četvrti, za sada poslednji nivo e-uprave. Trenutno se preko portala Opštine mogu naručiti izvod iz matične knjige rođenih, prijaviti komunalni problem, imati uvid u birački spisak i dr, što predstavlja elemente prvog i drugog nivoa e-uprave.

Prema rečima Aleksandra Ćirina, saradnika na projektu, glavni tender za nabavku informacionog sistema je urađen i na proveri je u Stalnoj konferenciji gradova i opština. Predstavnici Opštinske uprave Opštine Vršac boravili su pre deset dana u poseti partnerskoj opštini gde su razmenjivali iskustva u upoznali se sa funkcionisanjem ovog sistema.

Opština Vršac trenutno realzuje osam projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije, a ovo je treći koji se realizuje sa Opštinom Moraholom.

Leave a Reply