E-servisi

Elektronska prijava PDV-a za efikasnije i sigurnije poslovanje

Privredna komora Srbije u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije omogućila je privrednicima da podnose PDV prijavu elektronskim putem u deset filijala Poreske uprave

Domaća preduzeća mogu da podnose elektronske poreske prijave Poreskoj upravi u Beogradu – opštine Stari Grad i Novi Beograd, zatim u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Leskovcu, Čačku, Užicu, Kraljevu i Subotici. Ovaj pilot projekat već od 1. januara sledeće godine biće zakonska obaveza, a od 1. juna podnošenje PDV prijava obavljaće se isključivo elektronskim putem.

Ova savremena pogodnost koja olakšava, ubrzava i pojeftinjuje poslovanje, moguća je zahvaljujući elektronskom potpisu, odnosno kvalifikovanom elektronskom sertifikatu koji Privredna komora Srbije izdaje besplatno privrednicima, kompanijama i preduzećima.

Elektronski sertifikat donosi uštede svima koji ga koriste jer štedi novac i vreme, ali i olakšava i pojednostavljuje poslovanje i povećava efikasnost u radu. Podnošenje poreskih prijava obavlja se lako i jednostavno, a PKS radi i na razvijanju drugih servisa, kao što su prijavljivanje i odjavljivanje radnika.

Elektronski potpis omogućava firmama i građanima da dokumenta potpisuju elektronskim putem bez svojeručnog potpisa, da sklapaju ugovore i obavljaju druge transakcije. Razvijajući servise za korišćenje elektronskog potpisa, Privredna komora Srbije pomaže da se korišćenje interneta u Srbiji poveća, a privreda godišnje može da uštedi, prema procenama PKS, oko 600 miliona evra.

Korišćenje elektronskog potpisa pojednostavljuje poslovanje i trgovinu, smanjuje korupciju i omogućava da se naša zemlja bolje rangira u skladu sa Evropskom poveljom o malom i srednjem biznisu. Pored međusobne komunikacije privrede, izuzetno velika primena je u komunikaciji privrede i građana sa državom. Gde god je do sada bila obaveza da se popuni neki obrazac i overi pečatom i potpisom na nekom šalteru, sada se otvara mogućnost da se taj isti obrazac popuni na internet stranici i da se elektronski potpiše.

Privredna komora Srbije akreditovana je od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo kao Kvalifikovano sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za pravna i ovlašćena fizička lica. Pored PKS, za ovu vrstu usluge akreditovani su i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i JP PTT saobraćaja “Srbija”.

Leave a Reply