E-servisi

“Elektronska uprava u službi građana i privrede” – poziv za primere dobre prakse

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, pri Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa različitim partnerima, pokrenuo je inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva na lokalnom nivou.

Pozivamo zainteresovane predstavnike lokalnih samouprava da u okviru temeElektronska uprava u službi građana i privrede“ dostave svoja iskustva i primeredobre prakseSkup na kome će opštine predstaviti primere dobre prakse održaće se od 10.do 12. oktobra 2012. godine u hotelu „ Danubia Park“ na Srebrnom jezeru.

Do sada je održano više skupova na kojima su razmenjena iskustva i primeri dobre prakse na lokalnom nivou, kada su i definisane preporuke za unapređivanje relevantnih podzakonskih akata koji regulišu analizirane oblasti („Formulisanje politika, mera i odluka na osnovu podataka i istraživanja„Dugotrajna nega i zbrinjavanje – usluga pomoć u kući za stare“„Sprovođenje mera, aktivnosti ili usluga za romsku populaciju,  „Rad interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku (IRK) i „Zapošljavanje ranjivih grupa“).

Naredni planirani skup odnosiće se na elektronsku upravu na lokalnom nivou u službi građana i privrede, imajući u vidu da se na lokalnom nivou razvijaju različiti oblici elektronskih servisa i komunikacije sa građanima i privredom, kao dragocen korpus iskustava i primera dobre prakse na lokalnom nivou.

Skup se organizuje u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), uz podršku Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS) angažovan je da pripremi i organizuje ovaj skup.

Skup će biti održan u formi radionice, tokom koje će se kroz interaktivni rad razmenjivati iskustva svih učesnika. Lokalne samouprave koje budu pozvane da učestvuju na skupu mogu da delegiraju tim od tri učesnika koji će predstaviti iskustva svoje opštine, i to:

  • predsednika opštine, zamenika ili člana opštinskog veća zaduženog za razvoj e-uprave,
  • načelnika opštinske uprave, ili načelnika odeljenja koje je direktno zadužen za razvoj e-uprave i
  • osobu koja direktno koordinira ili sprovodi inicijative vezane za e-upravu (koordinator inicijative, IT stručnjak ili sl).

Primere dobre prakse prema definisanim kriterijumima izabraće komisija koju čine predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, NDI, SKGO i Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Od pristiglih prijava biće odabrano ukupno 10 opština/gradova koji će učestvovati na dvodnevnom skupu na Srebrnom jezeru.

Na samom događaju biće definisani ciljevi koje opštinski timovi žele da postignu u narednih godinu dana u oblasti razvoja e-uprave, na osnovu čega će NDI obezbediti konsultacije i obuke za pojedinačne opštine kao podršku za postizanje tih ciljeva.

Organizatori snose troškove prevoza, smeštaja i hrane za sve učesnike seminara.

Rok i način dostavljanja prijava:

Rok za dostavu prijava je 21. septembar 2012. godine. Primeri dobre prakse se dostavljaju na srpskom jeziku, popunjavanjem priloženog upitnika u elektronskoj formi. Prijave slati na i-mejl: [email protected], a za dodatna pitanja javiti se Veri Kovačević na broj telefona 011 3222 382 ili 063 283 685.

Upitnik za prijavljivanje primera dobre prakse nalazi se ovde.

Leave a Reply