E-servisi

Elektronske prijave PDV-a od 1. juna

Poreska uprava sprovodi akciju evidentiranja poreskih obveznika, u cilju obezbeđenja formalnih uslova da poreski obveznik može da elektronski posluje sa Poreskom upravom preko PZS lica kojima daje ovlašćenje (P – poreski punomoćnik, Z –  zakonski zastupnik, S – poreski savetnik).

U prvoj fazi, Poreska uprava će omogućiti registraciju samo PDV poreskih obveznika (samo njima je i poštom poslata PEP prijava). Podnošenjem ove prijave od strane poreskog obveznika (koji je već registrovan u JRPO), Poreska uprava će izvršiti registraciju poreskog obveznika za elektronsko poslovanje (e-poslovanje), čime poreski obveznik preko ovlašćenih lica i u skladu sa vrstom ovlašćenja, stiče pravo obavljanja određenog skupa poresko-pravnih poslova za koje će Poreska uprava obezbediti elektronske servise. U ovoj fazi PDV obveznici će moći, od 01.06.2011.godine, da elektronski podnose  poreske prijave za Porez na dodatu vrednost (PDV), a obezbeđen je i elektronski servis za podnošenje poreske prijave za Godišnji porez na dohodak građana (GPDG).

Poreska uprava će u narednom periodu razviti elektronske servise i za ostale poreske procese i omogućiti svim poreskim obveznicima potpuno e-poslovanje sa Poreskom upravom. U funkciji E-poslovanje na naslovnoj stranici, možete videti neke informacije vezane za registraciju za e-poslovanje.

Dostavljanje popunjenog PEP obrasca je mogućnost PDV obveznika, a ne i obaveza (poreski obveznik nije u obavezi da vrati nepopunjen obrazac).

U prvoj fazi, Poreska uprava će omogućiti registraciju samo PDV poreskih obveznika (samo njima je i poštom poslata PEP prijava).

Registracija ostalih poreskih obveznika za e-poslovanje biće izvršena u sledećoj fazi.

Predviđeno je da PDV obveznici dostave PEP obrazac (za registraciju) isključivo PDV matičnim filijalama, a Poreska uprava će ih naknadno obavestiti o izvršenoj registraciji.

Za samo e-poslovanje sa Poreskom upravom potrebno je da poreski obveznik (u prvom trenutku Zakonski zastupnik iz PEP prijave) u međuvremenu pribavi (ukoliko već ne poseduje)elektronski sertifikat od strane ovlašćenih sertifikacionih tela. Poreska uprava će omogućiti autentifikaciju za te elektronske sertifikate. Koliko je nama poznato trenutno postoje sledeća ovlašćena sertifikaciona tela: Privredna komora, MUP, PTT, HALCOM.

Poreski obveznici će moći u narednom periodu da poslovanje sa Poreskom upravom vrše kao i do sada: predavanjem papirnih obrazaca.

E-poslovanje sa Poreskom upravom je besplatno; eventualno mogu postojati troškovi izdavanja/korišćenja elektronskih sertifikata o čemu se možete obavestiti kod ovlašćenih sertifikacionih tela.

 

 

Leave a Reply