E-servisi

Elektronske Sednice – Stalna konferencija gradova i opština – SKGO

Elektronske sednice, najnovije softversko rešenje Tehnicom Web tima, razvijeno za potrebe klijenta “Stalna konferencija gradova i opština – SKGO” uspešno je implementirano, a obuka korisnika za upotrebu sistema je u toku. “Elektronske sednice“ predstavljaju web aplikaciju (LAMP) razvijenu za potrebe organizovanja i vođenja elektronskih sednica SKGO odbora.

Ovo rešenje je rezultat potrebe SKGO da se ubrza, pojednostavi i olakša organizovanje sastanaka članova odbora koji se nalaze na različitim lokacijama, i kojima je potrebno omogućiti jednostavan uvid u tačke dnevnog reda sednica. Takođe, članovima odbora bilo je potrebno omogućiti jednostavno preuzimanje radnih materijala (pdf, word), kao i glasanje i komentarisanje po svim tačkama dnevnog reda upotrebom iste aplikacije.

Aplikacija “Elektronska sednica” omogućava organizaciju sastanka po predefinisanom dnevnom redu, tematski i hronološki. Kada je sve spremno za održavanje sednice organizator poziva članove odbora da se priključe planiranim aktivnostima koje uključuju:
– Preuzimanje i iščitavanje materijala
– Iščitavanje i ostavljanje komentara po tačkama dnevnog reda
– Glasanje po svim tačkama dnevnog reda
– Pregled dokumentacije i zaključaka prethodnih sastanaka
U aplikaciji za elektronske sednice primenjen je mehanizam struktuiranih komentara koji omogućava razmenu argumenata članova odbora u struktuiranom, organizovanom i kraćem vremenskom roku pri čemu su interpersonalna sukobljavanja svedena na minimum.

Elektronska sednica povećava interaktivnost i učešće u paralelnim diskusijama po temama čime se smanjuje mogućnost preskakanja ili izostavljanja pojedinih tačaka dnevnog reda čineći sednice produktivnijim i efikasnijim. Sistem elektronskih sednica podržava asinhrone sastanke.

Članovi Odbora mogu pristupiti sednici sa svojih vlastitih računara, u vreme u koje im to najviše odgovara, a u okviru predefinisanog perioda u kom je sednica otvorena, čime se značajno smanjuje vreme i troškovi dolaska na sastanke.
Prednosti za domaćina susreta (sekretara):
– Jednostavan i intuitivan alat za organizovanje sednica
– Jednostavno praćenje kvoruma
– Praćenje toka i rezultata glasanja u realnom vremenu
– Sofisticirani izveštaji i statistike glasanja po temama i članovima odbora
– Automatizovano kreiranje i organizacija opsežne dokumentacije sa sastanka

Rešenje za održavanje elektronskih sednica umnogome olakšava komunikaciju i povećava efikasnost svih učesnika i kao takvo primenljivo je u svim organizacijama koje imaju slične organizacione modele, dok će proširenje funkconalnosti među kojima je video konferencija, koje će biti implementirane u narednoj verziji aplikacije, dodatno uticati na proširenje polja primene elektronskih sednica.

Leave a Reply