poverenik-sabic
E-servisi

Elektronski i besplatan pristup propisima – značajan korak ka savremenijem pravnom sistemu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da Predlog zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata koji je Vlada Srbije utvrdila i dostavila Narodnoj skupštini na usvajanje sadrži veoma značajne novine koje svakako zavređuju podršku narodnih poslanika.

Ocenjujući da bi usvajanjem odredbi kojima se ustanovljuje i uređuje tzv. „Pravno-informacioni sistem Republike Srbije” bio ostvaren cilj za koji se već duže vremena zalaže ne samo on lično, nego i veliki deo opšte i stručne javnosti te da bi se tako značajno unapredio i osavremenio ukupan pravni poredak, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

„Uspostavljanje Pravno-informacionog sistema kao zbirke podataka koja sadrži: elektronski oblik Službenog glasnika, arhivu službenog glasila, bazu koja sadrži  registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku, bazu koja sadrži sudsku praksu, druge podatke o pravnom sistemu Republike Srbije i vezu s pravnim aktima Evropske unije, je korak koji sasvim očigledno predstavlja doprinos boljem poznavanju relevantnih pravnih činjenica od strane građana i pravnih subjekata. Samim tim predstavlja i doprinos pravnoj sigurnosti i kvalitetnijem obavljanju njihovih delatnosti.

Veoma je dobro i primereno vremenu u kome živimo što zakon predviđa i obavezno objavljivanje ove zbirke na Internet stranama javnog preduzeća kome je ovaj posao poveren.

poverenik-sabic

A posebno je dobro što je Predlogom zakona izričito predviđeno da su registar kao i nezvanično prečišćeni tekstovi propisa, originalna službena glasila (u pdf formatu) u kojima su objavljeni osnovni tekstovi propisa, kao i oni u kojima su objavljene izmene i dopune dostupne svim korisnicima bez naknada.

Logično je da država donoseći zakone i druge propise insistira na tome da građani i drugi subjekti po tim pripisima postupaju. Da bi oni to mogli da čine potrebno je da o sadržini tih propisa budu blagovremeno i dobro obavešteni. A mada je uobičajeno, nelogično je i nepravično i nije u skladu sa savremenim standardima odnosa države prema javnosti da pristup tim propisima još i naplaćuje. Usvajanjem predloženog zakona ta nelogičnost i nepravičnost bili bi uklonjeni iz našeg pravnog poretka.”

Leave a Reply