E-servisi

Elektronski potpis i ličnom kartom

Građani će moći da sa policijom komuniciraju preko Interneta – da prijave prebivalište pa i krivično delo

Elektronsko potpisivanje, koje je još krajem 2008. godine dobilo pravnu snagu svojeručnog, uskoro bi moglo da počne da se primenjuje u mnogo većoj meri, čime bi građani izbegli „papirologiju” i dugo čekanje pred šalterima. Naime, na osnovu dopune uredbe o unosu podataka u obrazac lične karte, ova isprava, ako ima čip, moći će da se koristi i za elektronsko potpisivanje.

Time se MUP pridružio PTT-u i Privrednoj komori Srbije, koji su takođe ovlašćeni za izdavanje aparature za proizvođenje e-potpisa i upisani u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji vodi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo. Elektronsko potpisivanje je u stvari postupak u kojem se uz korišćenje specijalne aparature stvara fajl koji u digitalnoj komunikaciji sa institucijama prati dokument koji šaljete ili primate, igra ulogu potpisa mastilom i dokazuje identitet pošiljaoca.
– Odjava ili prijava prebivališta, krivičnog dela, promene podataka o zdravstvenim osiguranicima su aplikacije e-Uprave koje će se verovatno najbrže i najlakše realizovati. Reč je o dvosmernoj komunikaciji građana sa državnom upravom putem Interneta, koja će vrlo brzo biti u funkciji – najavljuje za naš list Branka Igrić, inženjer elektrotehnike iz Uprave za informacione tehnologije MUP-a.

Građani će uz ličnu kartu sa sertifikatom za potpisivanje moći da potpišu bilo koji fajl – tekstualni, sliku, tabelu… Za to će im biti potrebna i kompjuterska aplikacija (koja će uskoro biti dostupna na sajtu MUP-a, i to besplatno), čitač kartice i poznavanje lozinke. Naime, kada građanin preuzme svoju ličnu kartu, dobija je u zatvorenoj koverti, u kojoj se pored isprave nalazi i lozinka za pristup tajnom delu memorije čipa. Lozinka se nalazi ispod zaštitne trakice, koja ne sme biti oštećena.

– Ako građanin želi da svoju ličnu kartu koristi za digitalno potpisivanje, na šalteru MUP-a će ispuniti zahtev koji će svojeručno potpisati i nakon toga će na istom šalteru, u takozvanom procesu dopersonalizacije, u svojoj ličnoj karti, koja će biti ubodena u čitač kartica, formirati svoj privatni ključ i odgovarajući sertifikat. Ovaj postupak se pokreće na šalteru tako što obavezno lično građanin ukuca na tastaturi lozinku koja je ispod trakice. Privatni ključ će se generisati u tajnom delu memorije čipa i niko mu nikada ne može pristupiti ako ne zna lozinku. Sertifikat se upisuje u javni deo memorije čipa. Nakon ovog postupka, lična karta je postala „sredstvo za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa” po Zakonu o elektronskom potpisu – objašnjava Igrićeva.

Elektronski dokument se može potpisati samo uz istovremeno prisustvo lične karte u čitaču i unošenje tajne lozinke. Pošto se zapravo preko lozinke pristupa tajnom privatnom ključu za potpisivanje u tajnom telu memorije, izuzetno je važno nikome ne otkrivati svoju lozinku za pristup ličnoj karti, čak ni radnicima na šalteru. Podrazumeva se da je ni slučajno ne treba nositi zapisanu u novčaniku pored lične karte, upozorava Branka Igrić.

Unošenje lozinke omogućava da se na osnovu dokumenta i privatnog ključa iz tajne memorije formira digitalni potpis, koji se pridružuje dokumentu.
– Kad primalac poruke dobije potpisani dokument, uz pomoć aplikacije za verifikaciju digitalnog potpisa, proverom sertifikata potpisnika, biće siguran da je tu poruku zaista napisala osoba koja se potpisala. Digitalni potpis takođe garantuje da je potpisani dokument originalan, jer i najmanja promena u dokumentu prouzrokuje neslaganje s digitalnim potpisom tog dokumenta – ističe ekspert iz MUP-a.

Na sajtu će takođe biti dostupna i aplikacija za promenu lozinke. Da bi korisnik zaista bio siguran da se ona ne pamti nigde nego samo u njegovoj ličnoj karti, bilo bi poželjno da je promeni na svom ličnom računaru, preporučuje naša sagovornica. (Politika)

One thought on “Elektronski potpis i ličnom kartom

  1. Sale

    Sad sertifikate mogu izdavati MUP, PTT i PKS. Svako će imati svoj sertifikat i karticu. Po meni je bolje da na ličnoj karti stoji sertifikat nego da nam svako daje posebne kartice. Evo privredna komora Srbije deli sertifikate na Diners karticama. Ako hoćeš setifikat onda moraš da uzmeš i Diners karticu iako ti dotična kartica možda i ne treba.

Leave a Reply