E-servisi

Elektronski potpis u oktobru

Privredna komora Srbije počeće u oktobru da izdaje prve elektronske sertifikate, koji imaju pravnu snagu svojeručnog potpisa, rekao je Đuro Vojnović, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje PKS

Tokom prezentacije publikacije “Upotreba informaciono – komunikacionih tehnologija u Srbiji u 2009. godini”, Đuro Vojnović je podsetio da je Komora Srbije dobila status kvalifikovanog sertifikacionog tela za izdavanje elektronskih sertifikata i naglasio da će PKS u prvom krugu besplatno podeliti najmanje 20.000 kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Po njegovim rečima, na skupu, koji je najavljen za oktobar, PKS će prezentovati nove usluge koje će ubuduće pružati svojim članicama, kao i ostalim privrednim subjektima.
Ovo ovlašćenje omogućava nam da kreiramo niz novih elektronskih servisa koji će koristi privredi, ali i državi To će pružiti moderan i savremen način poslovanja koji štedi vreme, smanjuje troškove, rasterećuje privrednike nepotrebnih administrativnih procedura. Novi servisi smanjiće korupciju, jer se sve obavlja elektronskim putem, istakao je Vojnović.
Elektronski potpis omogućava firmama i građanima da dokumenta potpisuju elektronskim putem, kao i da sklapaju ugovore i obavljaju druge poslovne transakcije preko interneta. Zakon o elektronskom potpisu usvojen je 2004. godine, a Pravilnik o izdavanju kvalifikovanih elektronskih potpisa usvojen je 2008. godine.

Leave a Reply