E-servisi

Elektronski registar udruženja www.udruzenja.rs

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima pokrenula je Elektronski registar udruženja (ERU) na internet-stranici www.udruzenja.rs. ERU je jedinstvena baza podataka koja pruža uvid u informacije o radu udruženja, njihovim kapacitetima i potencijalima, sa opisom programa i aktivnostima koje sprovode.

Dobrovoljnom registracijom udruženjima se pruža mogućnost unapređenja saradnje sa institucijama grada Beograda kao i umrežavanja, uspostavljanja saradnje sa društveno odgovornim kompanijama, fondacijama i drugim donatorima koji podržavaju aktivnosti civilnog sektora.

– Pozivam sva udruženja da unesu svoje podatke u Elektronski registar udruženja jer će im ova baza podataka omogućiti da svoje aktivnosti učine vidljivijim, predstave se potencijalnim donatorima i lakše pronađu partnere za rad na projektima. Registar će pomoći gradu Beogradu da lakše ostvari uvid u kapacitete rada udruženja kako bi efikasnije koordinirao podršku civilnom društvu. Ovaj mehanizam omogućiće bolju informisanost o načinima finansiranja udruženja i motivisati građane na aktivizam i razvoj karijere u civilnom sektoru – ocenjuje Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.

Aleksandar Bratković, direktor programa ProKoncepta, podržao je uspostavljanje Elektronskog registra udruženja, naglasivši da će biti važan za unapređenje sveukupne saradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Leave a Reply