E-servisi

Elektronski sertifikat kao uslov poslovanja

Poziv PKS privrednicima da na vreme pribave kvalifikovane elektronske sertifikate. Od januara 2014. privredni subjekti obavezni da koriste elektronske servise Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Privredna komora Srbije (PKS) poziva privredne subjekte da na vreme pribave kvalifikovane elektronske sertifikate, kako bi se stvorili svi preduslovi za normalno poslovanje i ispunjavanje zakonskih obaveza početkom naredne godine.

elektronski sertifikat

Od 1. januara 2014. godine, radi neometanog obavljanja delatnosti, svi privredni subjekti u zemlji u obavezi su da koriste elektronske servise Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Tada stupa na snagu Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. Od 6. januara biće obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje.

 

Preduslov za korišćenje navedenih elektronskih servisa koji od početka naredne godine postaju obavezni je posedovanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Sertifikaciono telo PKS (PKS SA), u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate koji su namenjeni svim učesnicima elektronskog poslovanja u Srbiji.

 

Više informacija o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata nalazi se veb sajtu  www.pks.rs/ca

Leave a Reply