E-servisi

Elektronsko bankarstvo Komercijalne banke za ambasade, međunarodne organizacije i kompanije u Srbiji

Komercijalna banka je stranim ambasadama, međunarodnim organizacijama i kompanijama – nerezidentima u Srbiji, pripremila ekskluzivno aplikativno rešenje za elektronsko plaćanje, koje je sa stanovišta pouzdanosti, jednostavnosti, sigurnosne zaštite, dostupnosti i komfora koji omogućava, trenutno bez konkurencije na tržištu.

Aplikacija je kompatibilna sa svim novijim Windows operativnim sistemima i pruža mogućnost paketnog i udaljenog potpisivanja, uvida u kursnu listu, automatizaciju procesa importa naloga iz informacionog sistema klijenta, vlastito kreiranje naloga (mogućnost valutiranja naloga, sa datumom u budućnosti), uvid u trenutno stanje i promet po svim računima i izvode po želji. Sistem je stalno dostupan (24h), što je najvažnije, sa bilo kog dela planete na kome se nalaze osobe ovlašćene za upravljanje sredstvima organizacije ili kompanije.

Prioritet je dat sigurnosti, tako da se za rad sa ovom aplikacijom koristi trenutno najviši oblik zaštite – PKI tehnologija (čitač pametne kartice i pametna kartica), zasnovana na preciznoj identifikaciji korisnika i digitalnom potpisivanju transakcija na osnovu infrastrukture tajnih i javnih ključeva (Public Key Infrastructure).

Leave a Reply