E-trgovina
E-servisi

Elektronsko fakturisanje je budućnost

Elektronska trgovina u Srbiji učestvuje sa malim udelom u ukupnoj trgovini, ali je primetan porast jer je broj ljudi koji su kupovali onlajn u prošloj godini bio 600.000 što je za 220.000 više u odnosu na prethodnu godinu, rekao je pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu Sava Savić, na skupu “E-fakture putem kanala za e-bankarstvo”, održanog u Beogradu, u organizaciji kompanije Halkom.

To pokazuje da je naše tržište veoma perspektivno za razvoj elektronskog poslovanja, ocenio je Savić i dodao da će uvođenjem E-faktura u poslovanje domaća privreda i preduzeća postati efikasnija, dok će se puno sredstava uštedeti na administraciji.

etrgovina

Prema njegovim rečima, bitna stavka za razvoj elektronske trgovine i elektronskog poslovanja u Srbiji je i usvajanje Zakona o platnim uslugama.

Savić je takođe naveo će do kraja godine biti donet i Zakon o elektronskom poslovanju koji će objediniti dva zakona koja su sada u primeni, Zakon o elektronskom potpisu i Zakon o elektronskom dokumentu, čime će čuvanje elektronskih dokumenata biti unapređeno i usklađeno sa novom evropskom regulativom vezanom za elektronski potpis.

Leave a Reply