E-servisi

Elektronsko izdavanje polisa osiguranja od autoodgovornosti

Elektronsko izdavanje polisa osiguranja od autoodgovornosti počelo je tri meseca kasnije od termina propisanog Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Na svim ovlašćenim mestima za prodaju polisa – tehničkim pregledima, agencijama, kod brokera – trebalo bi da su već postavljeni terminali osiguravajućih kuća, a broj polise se dodeljuje preko interneta, automatski od strane Informacionog centra Udruženja osiguravača Srbije.

Sva osigurana i registrovana vozila će se evidentirati u Informacionom centru Udruženja. “Osim što će osiguranicima biti olakšana registracija jer će se polise izdavati brže, ovakav sistem olakšava oštećenim licima da brže dođu do pouzdanih informacija koje su im neophodne u slučaju štete, jer će naš Informacioni sistem biti najtačnija evidencija svih registrovanih i osiguranih vozila na teritoriji Srbije” kaže za “Sve o osiguranju” Snežana Sremčević, izvršni direktor Udruženja osiguravača Srbije.

Ovakav sistem izdavanja polisa AO olakšaće i funkcionisanje bonus-malus sistema kada od septembra bude počeo da se primenjuje, jer će se uvećanja odnosno umanjenja automatski obračunavati, rekla je Sremčević

Leave a Reply