E-servisi

Elektronsko podnošenje carinske dokumentacije

Uprava carina je na skupu posvećenom razmatranju primeni Direktive EU u oblasti elektronske trgovine  predstavila rezultate u elektronskom podnošenju carinskih dokumenata. Gordana Džamić iz Uprave carina je pokazala da je elektronsko podnošenje dokumenata  omogućilo: pojednostavljivanje procedure, ubrzanje postupka, smanjivanje mogućnosti grešaka pri unosu podataka, slanje deklaracije  elektronski bez dolaska u Upravu carina i dr. Stvorena je mogućnost da se prati tok postupka carinjenja.

Do kraja godine Uprava carina će: redizajnirati svoj web sajt, uvesti sistem za automatsko evidentiranje ulaza-izlaza vozila na carinskom  terminalu i uraditi analizu rizika u slučaju prelaska na bezpapirni način rada.

U diskusiji su visoko ocenjeni ostvareni rezultati Uprave carina ali je i ukazano da postojeći carinski postupak i takse potupuno destimulišu prekograničnu elektronsku trgovinu. Postupak je veoma složen i da bi se izvezao artikl vredan 5 evra potrebno je platiti 25 evra takse za  ubrzanu proceduru.

Jelena Jovanović sekretar Udruženja informatičke delatnosti pri PKS je ukazala da ne postoje oficijelni podaci o domaćim firmama  koje se bave elektronskom trgovinom i predložila da se sve ove kompanije jave Udruženju, kako bi se organizovao efikasniji rad na unapređivanju uslova za primenu elektronske trgovine.

Leave a Reply