E-servisi

Elektronsko poslovanje za nezaposlena lica sa Tržišta rada

Početkom januara 2010. godine, Nacionalna Služba za zapošljavanje je sprovela predtestiranje nezaposlenih lica u radu na računarima. Na bazi ocene testa, 15 najuspešnijih kandidata su odabrana da pohađaju dvomesečnu obuku Elektronsko Poslovanje i da se tako osposobe za samostalno vođenje poslovanja.

Cilj Nacionalne Službe za zapošljavanje je da što bolje pripremi nezaposlena lica za nove tržišne zahteve. Tom prilikom je raspisala tender za sprovođenje kompletne obuke koja bi se sastojala od niza obuka koje obuhvataju osnovne i napredne tehnike rada na računaru, elektronsko poslovanje, zaštitu poslovanja, marketing i prodaju na Internetu, pravni aspekt elektronskog poslovanja, pa čak i osnovne korake dizajniranja sopstvenih web prezentacija.

Obuka se od 18. januara uspešno sprovodi u kompaniji Smart doo i sadrži sledeće segmente:

  • Tehnologija elektronskog poslovanja (upoznavanje sa hardverom, softverom i mrežom)
  • Napredni MS Office programi
  • Rukovođenje projektom
  • Bezbednost elektronskog poslovanja (pouzdana konekcija, anti spam/virus, politika bezbednosti)
  • Osnove elektronskog poslovanja (tehnologija, primene, trendovi, pravni aspekt)
  • Marketing na Internetu
  • Prodaja na Internetu (digitalna ekonomija, javne službe, e-vlada, B2B portali B2C prodaja, e-tržišta, sistemi online plaćanja)
  • Pravni aspekti elektronskog poslovanja
  • Korišćenje CRM aplikacije
  • Dizajn Web prezentacije (osnove)

Elektronsko poslovanje će se završiti 6. marta, kada će polaznicima biti uručeni sertifikati za stečene veštine i znanja.

Leave a Reply