E-servisi

Formirana digitalna baza podataka katastra elektroenergetskih vodova za Grad Beograd – podprojekat “Centar” i podprojekat “Zapad”

2. februara godine izvršena je primopredaja radova na formiranju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova za Grad Beograd – podprojekat “Centar” i podprojekat “Zapad” između Republičkog geodetskog zavoda i Privrednog društva za distribuciju električne energije “Elektrodistribucija Beograd” d.o.o.

Radovi na formiranju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova izvršeni su u skladu sa Ugovorom o formiranju digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova za celokupnu teritoriju Grada Beograd, koji je septembra meseca 2008. godine zaključen sa Privrednim društvom za distribuciju električne energije “Elektrodistribucija Beograd” d.o.o.

Kvalitativna i kvantitativna predaja digitalne baze podataka katastra elektroenergetskih vodova izvršena je dana 02.02.2011. godine u prostorijama “Elektrodistribucije Beograd” d.o.o. u Beogradu. O izvršenoj primopredaji ugovorne strane potpisale su Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu.

Podprojekat “Centar” obuhvata područje centralnih beogradskih opština, južno od Dunava i istočno od Save. Ukupna dužina vodova elektroenergetske mreže na navedenom području je 3 995,86 km.

Podprojekat “Zapad” obuhvata područje zapadno od Save i Dunava (opštine Zemun, Novi Beograd i Surčin ). Ukupna dužina vodova elektroenergetske mreže na navedenom području je 1 936,20 km.

Leave a Reply