E-servisi

Hitna deblokada E-trgovine

Sednica Odbora Udruženja informatičke delatnosti je održana u proširenom sastavu sa članovima Grupacije za razvoj e-Trgovine i privrednicima. Sednica je tematski bila posvećena aktuelnoj situaciji u elektronskoj trgovini, i potrebi okupljanja svih raspoloživih resursa za hitnu deblokadu e-Trgovine u Srbiji.

Zaključeno je da je potrebo izvršiti dodatni pritisak na nadležne državne organa, pre svega u ministarstvima trgovine i finansija. Takođe, potrebno je hitno i sveobuhvatno uključivanje javnostu u rešavanje ovog problema, čije prevazilaženje jeste jedan od načina oživljavanja ekonomskih aktivnosti u Srbiji.

Leave a Reply