E-servisi

HP Cloud computing pomaže preduzećima i državnoj upravi

Državni organi i preduzeća imaju sve veća očekivanja od tehnologije, zbog čega njihova IT odeljenja imaju zadatak da pružanjem adekvatnih usluga zadovolje promenljive zahteve, i to na vreme i u okviru budžeta. Jedan od modela pokretanja usluga kojem se organizacije sve više okreću je cloud computing, rešenje koje postavlja nove standarde agilnosti, brzine i mogućnosti za saradnju.

Da bi izvukle maksimum iz cloud computing rešenja, organizacije koje koriste Instant-On Enterprise okruženje moraju razumeti u kojim oblastima i na koji način njihove tehnološke usluge mogu ostvariti prednost od cloud sistema.

Moraju da uporede cloud i tradicionalni način pokretanja usluga, i da odaberu najbolji način pokretanja kako bi postigli neophodan rezultat, uz prihvatljive troškove i u odgovarajućem roku.

Odgovor na pitanje da li iskoristiti cloud arhitekturu drugačiji je za svaku organizaciju, a svi moraju pažljivo razmotriti faktore kao što su bezbednost, otvorenost infrastrukture, automatizacija, otpornost i lako pokretanje.

HP-ova cloud computing rešenja omogućavaju organizacijama da naprave privatni ili javni računarski oblak. Ova rešenja imaju i zajednički nivo za automatizaciju i upravljanje, tako da se usluge mogu kontrolisati bez obzira gde se nalaze.

Kreiranje hibridnog okruženja omogućava izbor

HP omogućava preduzećima i državnim organima da kreiraju hibridna okruženja koja im potom pružaju izbor načina pokretanja usluga, bez dodatne kompleksnosti. HP omogućava korisnicima da:

  • primenom novih cloud computing usluga brzo i lako dodaju resurse kako se menjaju zahtevi. To snižava kapitalne troškove i omogućava organizacijama da se bolje pripreme za rast.
  • kreiraju privatno ili javno cloud okruženje. Organizacije mogu brzo, na zahtev, pokrenuti okruženje za pružanje usluga koje obuhvata i lak pristup resursima za samopomoć, te rad u bezbednom okruženju. To omogućava pokretanje raznovrsnih cloud computing usluga.
  • transformišu zastarela tehnološka okruženja tako da iskoriste mogućnosti cloud computing okruženja. Cilj je da se tehnološko okruženje postavi u poziciju iz koje se može ostvariti sloboda izbora.
  • upravljaju kompletnom ponudom usluga i da na taj način kontrolišu fleksibilan, hibridni način pokretanja. Integrisani procesi i tehnologije pružaju mogućnost kontrole i fleksibilnost potrebnu svakoj usluzi pojedinačno. Rezultat je organizacija koja dinamički raspoređuje tehnološke resurse u realnom vremenu radi zadovoljavanja promenljivih zahteva tržišta.

HP omogućava organizacijama da u potpunosti iskoriste prednost cloud computing rešenja tako što će odabrati pravu platformu za poslovne usluge, od sopstvenog računskog centra, preko tradicionalnog izmeštenog rešenja, do ponuđača cloud computing okruženja.

Leave a Reply