E-servisi

Hrvatska uvodi e-Poziv – sistem automatske dojave o saobraćajnoj nesreći

Prva međunarodna HeERO konferencija, na temu e-Poziva – nove buduće usluge automatske dojave o saobraćajnoj nesreći prema jedinstvenom operativno-komunikacijskom centru – Centru 112, održana je nedavno u Zagrebu. Konferenciju je organizovala Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u saradnji sa evropskim organizacijama ERTICO – ITS Europe i EENA (European Emergency Number Association) te partnerima u pilot projektu Hrvatskim autoklubom i kompanijom  Ericsson Nikola Tesla kao tehnološkim partnerom.

Usluga e-Poziva ima za cilj da poveća sigurnost u drumskom saobraćaju, ali i javnoj sigurnosti uopšte, a njen razvoj od početka potiče Evropska komisija. Osim u Hrvatskoj, pilot projekt e-Poziva sprovodi se još u osam evropskih zemalja: Rumuniji, Nemačkoj, Češkoj, Finskoj, Italiji, Holandiji, Grčkoj i Švedskoj, koje su sve okupljene u zajednički panevropski projekt HeERO (Harmonised eCall European Pilot).

Cilj konferencije bio je  da predstavi zajedničke napore i rezultate svih zemalja, kao i evaluacija i validacija postavljenih normi i specifikacija usluge e-Poziva.

Dr. sc. Jadran Perinić, direktor Državne uprave za zaštitu i spašavanje u svom je izlaganju naglasio: „ Kad zaživi u praksi e-Poziv će kod nastanka saobraćajnih nesreća skratiti vreme reakcije, doprineti efikasnijem spašavanju ljudskih života, sprečiti gomilanje saobraćajnih nesreća, skratiti vreme oporavka osoba ozleđenih u nesrećama, kao i smanjiti  troškove zdravstvene zaštite i rehabilitacije ozleđenih. Zahvaljujući intenzivnom i angažovanom radu svih učesnika nacionalnog konzorcijuma, Hrvatska spremno dočekuje uvođenje usluge e-Poziv. “

U ime Evropskog parlamenta, skupu se obratila zastupnica u Evropskom parlamentu Olga Sehnalova te je u svom govoru istaknula: „Pružam punu potporu naporima koji se ulažu u projekt HeERO koju smo naveli i u izveštaju  Evropskog parlamenta o e-Pozivu. Bliska suradnja svih sudionika, osobito provjera autentičnosti e-Poziva na graničnim prijelazima, važan je korak na putu prema obveznom uvođenju ovog sistema u sve države članice 2015. godine.”

Prvog dana konferencije  Krešimir Vidović, Solution Architect iz Ericssona Nikole Tesle održao je zapaženo izlaganje na temu: Predstavljanje rezultata hrvatskog pilot projekta e-Poziva. U svom izlaganju on je naglasio: “Prva faza testiranja ePoziva u Republici Hrvatskoj upravo je završila. Analiza podataka je pokazala da već sad imamo robusnu i pouzdanu uslugu e-Poziva u skladu sa normama, čemu u prilog ide i niz testova interoperabilnosti, kao jednog od primarnih ciljeva HeERO projekta“.

Na konferenciji je uspešno demonstriran e-Poziv u Hrvatskoj i to aktiviranjem uređaja za ugradnju u vozilo od raznih proizvođača iz Češke, Hrvatske, Italije, Rumunije i Švedske te primanje poziva u sistemu DUZS-a koje je praćeno direktnom video konferencijom.

Leave a Reply