OLYMPUS DIGITAL CAMERA
E-servisi

Informacione tehnologije u reformi Poreske uprave

Na redovnoj sednici Odbora Udruženja informatičke delatnosti, Saša Dulić, pomoćnik direktora u Sektoru za razvoj i računarsku podršku Poreske uprave predstavio je cilj i plan radikalne reforme i prelazak celokupnog rada Poreske uprave na elektronsko, a za prijavu svih poreskih prihoda biće potreban samo jedan obrazac.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dosadašnji sistem prihvatanja prijava je generisao godišnje preko 5.000.000 obrazaca na nivou Srbije, a mogućnost prijave poreza elektronskim putem je ove godine do sada iskoristilo 1.303 od približno 25.000. U reformi Poreske uprave Sektor za razvoj i računarsku podršku ima značajnu ulogu i od njega se očekuje da obezbedi adekvatna rešenja i njihovu implementaciju.

Leave a Reply