E-servisi

Informatička obuka u RGZ

U trening centru u sedištu RGZ-a i po Službama za kastar nepokretnosti u toku su obuke zaposlenih RGZ-a.

Sektor za informatiku i komunikacije u okviru obavljanja svojih redovnih aktivnosti intenzivno održava obuke zaposlenih, kako iz sedišta Zavoda, tako i iz službi za katastar nepokretnosti. Obuke se održavaju iz sledećih oblasti:

  • ArcGIS desktop;
  • MapSoft 2000;
  • Adresni registar.

U toku 2011. godine, ukupno je održano 38 obuka, na 26 lokacija, gde je obučeno ukupno 216 zaposlenih. Cilj obuka je da polaznike upozna sa:

  • ArcGIS desktop softverskim aplikacijama i pruži temelj za uspešno korišćenje ArcEditor-a, kao i osnovnim GIS konceptima i načinima za kreiranje, editovanje i rad sa prostornim podacima katastra nepokretnosti i katastra vodova;
  • MapSoft 2000 – softverskim rešenjem za izradu i održavanje digitalnog katastarskog plana;
  • Adresnim registrom – aplikacijom za inicijalni unos i održavanje alfa-numeričkih i grafičkih podataka (georeferenciranih naziva ulica i kućnih brojeva u okviru postojećeg šifarnika prostornih jedinica) i izdavanjem rešenja i uverenja o kućnim brojevima.

Sektor za informatiku i komunikacije će nastaviti da održava obuke i pruža stručnu pomoć zaposlenima koji rade na poslovima izrade i održavanja katastra nepokretnosti i vodova, kao i adresnog registra.

Leave a Reply