E-servisi

Informatizacija Doma zdravlja u Novom Sadu

U okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke, „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ – DILS za informatizaciju Doma zdravlja Novi Sad izdvojeno je oko 120.000 evra. Domu zdravlja Novi Sad isporučena je računarska oprema najnovije generacije (100 personalnih računara, 50 štampača, 3 bar kod čitača i 70 čitača kartica), instalirana lokalna informatička mreža (LAN i WAN) i obezbeđena sredstva za unapređenje postojećeg softvera. Kroz realizaciju projekta obezbeđena je i obuka zdravstvenih profesionalaca za korišćenje sertifikovanog softvera koji, pored nacionalnog, poseduje i evropski Eurorec sertifikat što garantuje ispunjavanje svih zahteva neophodnih za savremeno poslovanje zdravstvene ustanove.

Danas je u novosadskom domu zdravlja, povodom podrške razvoja i unapređenja informacionog sistema ove ustanove, održana konferencija za novinare na kojoj su govorili dr Života Lazarević, direktor Doma zdravlja Novi Sad, prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja, Nada Teodosijević, koordinator za razvoj informacionih tehnologija projekta DILS i Predrag Đorđić, šef odseka za informatiku Doma zdravlja Novi Sad.
U skladu sa strateškim opredeljenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije i implementacijom dokumenta e-Zdravlje2015 (Program rada, razvoja i organizacije integrisanog informacionog zdravstvenog sistema) aktivno se radi na daljem razvoju informacionog zdravstvenog sisitema za primarnu zdravstvenu zaštitu.
Kao deo aktivnosti projekta DILS, kroz realizaciju komponente za informatizaciju izdvojeno je 1,2 miliona evra za softver kao i 5,1 miliona evra za harvder za svih 158 domova zdravlja u Srbiji, Zavode za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i za Gradski zavod za gerontologiju u Beogradu. Domovima zdravlja dodeljena su finansijska sredstva za nezavisno sprovođenje nabavke sertifikovanog softvera. Uvođenje sertifikovanog softvera omogućiće primenu elektronskih zdravstvenih kartona u svim domovima zdravlja.
Korišćenjem elektronske dokumentacije umesto tradicionalne papirne, postiže se velika ušteda vremena i novca. Informatizacijom primarne zdravstvene zaštite klasični zdravstveni karton biće zamenjen elektronskim zdravstvenim kartonom (EZK), a u bolnicama će EZK zameniti istorije bolesti sa svim izveštajima, a sve to sa svim potrebnim merama u vezi sa sigurnošću i bezbednošću podataka, kao i zaštite privatnosti pacijenata.

Značajnu korist od informatizacije imaće pacijenti, jer će se svi podaci o njegovom zdravstvenom stanju nalaziti na jednom mestu. Zdravstvenim radnicima (lekarima i sestrama) biće omogućeno da lako pristupe podacima koji su od značaja za proces lečenja, a istovremeno se sigurnosti i bezbednosti podataka, kao i zaštiti privatnosti pacijenata posvećuje velika pažnja.
Krajnji cilj informatizacije je stvaranje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije, koji će obezbediti dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim ulogama i odgovornostima. Integrisani informacioni sistem zdravstva se razvija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001.

Leave a Reply