E-servisi

Inicijativa za saradnju na obezbeđivanju prostornih podataka na inicijalnom geoportalu

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda 06.11.2009. održan je inicijalni sastanak sa zainteresovanim institucijama za obezbeđivanje prostornih podataka na inicijalnom geoportalu

Republički geodetski zavod, u saradnji sa norveškom državnom agencijom za kartografiju i katastar Statens kartverk u okviru projekta “RGZ-SK Tvining projekat 2008 – faza 3”, započeo je inicijalne aktivnosti na uspostavljanju nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Srbiji (NIGP), u skladu za aktuelnim evropskim inicijativama i tendencijama. NIGP omogućava povezivanje i razmenu harmonizovanih prostornih podataka iz različitih izvora putem Interneta u cilju povećanja dobrobiti za društvo u celini.

Pored ostalog, zadatak norveško-srpskog projekta je uspostavljanje inicijalnog geoportala za pristup prostornim podacima i servisima u okviru nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Inicijalni geoportal koji će omogućiti da Republički geodetski zavod zajedno sa drugim udruženim institucijama prikazuje i razmenjuje distribuirane prostorne podatke putem Interneta, istovremeno obezbeđujući javni pristup informacijama o prostoru.

Inicijalno, geoportal će omogućiti pristup servisima pretraživanja i pregleda za ograničeni broj metapodataka, setova prostornih podataka i servisa. U cilju obezbeđenja prostornih podataka iz drugih zainteresovanih institucija organizovan je sastanak sa predstavnicima Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Republičkog seizmološkog zavoda i opštine Pančevo.

Cilj sastanka je razmatranje mogućnosti za pridruživanje prostornih podataka iz nadležnosti ovih ustanova i omogućavanje dostupnosti tih podataka, zajedno sa ostalim, preko geoportala. Odnosno, potrebno je utvrditi koje je raspoložive podatke o prostoru moguće postaviti na geoportal i pod kojim uslovima.

Radna grupa za izradu geoportala predstavila je dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Svi učesnici na sastanku su izrazili nedvosmislenu potrebu i spremnost za udruživanjem u cilju smanjenja troškova i unapređenja javnih servisa.

Imajući u vidu važnu ulogu Republičkog geodetskog zavoda u obezbeđivanju fundamentalnih informacija o prostoru, jasno se ističe njegova ključna uloga u izgradnji nacionalnog okvira za obezbeđivanje prostornih informacija, kroz uspešnu saradnju sa drugim organizacijama. Važna komponenta za postizanje efikasne infrastrukture zavisi od poverenja i udruživanja između svih učesnika uključujući jasnu poslovnu politiku, definisane standarde za pristup podacima, precizno definisana pravila u odnosima između učesnika u interesu države i društava u celini.

Leave a Reply