E-servisi

Internet servis za podnošenje zahteva

Republički geodetski zavod završio testiranje internet servisa za podnošenje zahteva.

Republički geodetski zavod je unapredio poslovni proces prijema zahteva uvođenjem internet servisa. U prethodnom periodu testirano je rešenje na području Službi za katastar nepokretnosti Beograd 1 i Beograd 2. Sada je ovaj servis dostupan i za područje Službi za katastar nepokretnosti Novi Beograd, Zemun i Surčin, a u naredne dve nedelje biće dostupan i za sve ostale opštine sa područja Grada Beograda.

Uvođenjem ovog servisa RGZ je još jednom jasno pokazao svoje opredeljenje da postane servis građana i poboljša komunikaciju sa korisnicima svojih usluga.

Do sada klijent je morao više puta da dolazi na šalter Službe za katastar nepokretnosti kako bi realizovao svoj zahtev.

Uvođenjem ovog internet servisa automatizuje se deo aktivnosti na ovom poslovnom procesu, povećava se efikasnost u obradi zahteva i smanjuje broj dolazaka korisnika usluga u prostorije Službi za katastar nepokretnosti.

Internet servis korisnicima usluga omogućava siguran, jednostavan i efikasan način da elektronskim putem podnesu zahtev i izvrše svu potrebnu korespodenciju. Na raspolaganju će imati uvid u kompletnu istoriju korespodencije, razmenjivanje elektronskih poruka i dokumenata, podnetih i obrađenih zahteva, kao i trenutnih statusa obrade podataka.

Ovim putem pozivaju se zainteresovane geodetske organizacije koje žele na ovaj način da podnose zahteve za izdavanje podataka Službama za katastar nepokretnosti Beograd da svoj zahtev proslede na e-mejl [email protected]popunjavanjem formulara u prilogu.

One thought on “Internet servis za podnošenje zahteva

  1. Данило

    Је ли то значи да више изводи из катастра у Земуну неће бити у (аустријским) квадратним хватима, или тај део ипак нису унапредили? :)

Leave a Reply