E-servisi

Ispitivanje kvaliteta rada mreže permanentnih stanica srbije

Ispitivanjem rada permanentne stanica u Pirotu, kontrolni centar AGROS mreže, sektora za osnovne geodetske radov, nastavlja kamanju ispitivanja kvaliteta rada servisa sistema permanentnih stanica Republike Srbije…

U okviru svojih redovnih aktivnosti, sektor za osnovne geodetske radove nastavlja kampanju ispitivanja rada permanentnih stanica Srbije.

U periodu od 03.08.2009.godine pa do 12.08.2009.godine, izvršena su ispitivanja područja koje je predstavljeno trouglom koji čine stanice Knjaževac, Dimitrovgrad i Leskovac.

Antena je postavljena na krovu službe u Pirotu i sa antenskim kablom dužine 30m povezana je sa prijemnikom koji se nalazio u prostorijama navedene službe. Preko lokalnog interneta, prijemnik je povezan sa kontrolnim centrom iz koga je obavljeno pripremanje prijemnika, provera i setovanje svih neophodnih parametara uz obaveznu kontrolu rada.

Prijemnik je setovan da odredi svoj položaj na osnovu okolnih permanentnih stanica, kao i putem mrežnih korekcija. Za određivanje položaja, uz svakodnevno praćenje svih parametara koji idu uz ovu operaciju, bilo je potrebno 6 sati.

Izvršeno je ispitivanje svih servisa koje pruža sistem permanentnih stanica Srbije. O rezultatima sa ove i drugih permanentnih stanica, stručna i šira javnost će biti blagovremeno obaveštavana.

Leave a Reply