E-servisi

Isporuka novih verzija aplikacija, opreme i prateće dokumentacije za realizaciju IGIS projekta

Predstavnici kompanije Astrium Alexandre Blanc, Olivier Pasero, Nikolas Bourhis, Marc Boulbes i Xavier Guillard u saradnji sa zaposlenima iz Republičkog geodetskog zavoda izvršili su godišnju isporuku novih verzija aplikacija, opreme i prateće dokumentacije za realizaciju IGIS projekta.

Tokom godišnje isporuke instalirane su nove verije aplikacija za obradu i upravljanje podacima kao što su Pixel Factory, CDR-DMC sistem, ShapeFile Generator, Flex Client za INSPIRE web portal i Metadata Editor. Novo instalirane verzije navedenih aplikacija proširene su prema potrebama projekta za pripremu i publikovanje podataka preko web portala. Postojeći podaci i proizvodi na centralnom repozitoriju su migrirani u novu verziju. Pored toga, u skladu sa definisanim procedurama testirane su i validirane isporučene komponente sistema.

Astrium IT tim prezentovao je osnovne elemente arhitekture tehničke infrastrukture IGIS projekta, s fokusom na web portale i rešenje za smeštaj podataka, proizvoda, aplikativnog i sistemskog softvera i drugih komponenti sistema. U cilju razvoja kapaciteta RGZ tima za podršku u implementaciji i održavanju web portala urađena je simulacija tipičnih uzroka nefunkcionisanja pojedinih komponenti, kroz otkrivanje i rešavanje problema. Pored toga, diskutovano je o pojedinim otvorenim IT pitanjima i organizaciji servisa na tehničkoj infrastrukturi.

Rukovodioci i zamenici tematskih radionica i tim za administraciju podataka i implementaciju web portala upoznati su sa unapređenjima u novoj verziji CDR-DMC sistema i INSPIRE portala prema prethodno definisanim zahtevima RGZ-a. Tom prilikom definisane su potrebe za proširenje trenutnog kapaciteta storidža za pojedine komponente sistema. Astrium i RGZ timovi su diskutovali i pripremili predlog aktivnosti na održavanju komponenti sistema nakon završetka projekta sa definisanjem odgovornosti francuskog konzorcijuma i RGZ.

Leave a Reply