E-servisi

Isti uslovi za upotrebu elektronskih i papirnih dokumenata

Pomoćnik ministarke za telekomunikacije Srbije Nebojša Vasiljević kazao je da će elektronski dokument moći da se koristi i bez elektronskog potpisa u slučajevima u kojima potpis nije neophodan za papirne dokumente.

Kako je naveo na skupu u Privrednoj komori Srbije, nacrt zakona je tehnološki neutralan, što znači da ne propisuje u kojoj bi tehnologiji trebalo izraditi elektronski dokument. Vasiljević je ocenio da je Srbiji potreban i zakon o informacionoj bezbednosti, a regulisanje privatnosti i bezbednosti u elektronskim komunikacijama je, prema Akcionom planu za razvoj telekomunikacija, predviđeno u poslednja tri meseca ove godine.

Na javnoj raspravi u Privrednoj komori Srbije rečeno je da je nacrt zakona napisan u skladu sa konvencijom Ujedinjenih nacija o upotrebi elektronskih komunikacija, kao i sa direktivama Evropske unije o elektronskom potpisu i elektronskoj trgovini. Učesnici javne rasprave ocenili su da bi trebalo u tekst zakona uneti definicije termina koji se koriste i predstavnici ministarstva za telekomunikacije su taj predlog prihvatili.

Iznet je i stav da je potrebno precizirati u kojim oblastima se elektronski dokument ne može koristiti i koju snagu će imati kopije elektronskih dokumenata koje su sačuvane za slučaj da bude problem sa serverima na kojima se čuvaju.

Nacrt zakona postavljen je na sajtu Ministarstva za telekomunikacije www.mtid.gov.rs, a prema najavama ministarke za telekomunikacije Jasne Matić, Vlada Srbije bi trebalo da usvoji taj zakon 16. aprila.

Leave a Reply