E-servisi

Izgradnja kapaciteta RGZ-a, komponenta Razvoj intraneta

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” komponenta “Razvoj intraneta”, u periodu od 01-04. februara 2011 god. u poseti Republičkom geodetskom zavodu boravio je predstavnik švedske agencije za upravljanje zemljištem Lantmateriet g-din Lenart Vasteson.

Cilj posete je bio analiza dosadašnjeg rada, kao i planiranje aktivnosti u narednom periodu u cilju ostvarivanja preostalih zadataka pred uvođenje Intraneta.

Tokom sastanaka su razmatrana sva rešenja koje su članovi tima izradili u skladu sa predlozima koje je gospodin Vasteson naveo u izveštaju prilikom prethodne posete. On je izrazio zadovoljstvo postignutim i pohvalio tim koji učestvuje u projektu.

Na sastancima su vođeni razgovori i na temu održavanja Intraneta i njegovog budućeg razvoja i izgradnje servisa kojim bi svaki zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu mogao brzo i lako da dođe do potrebnih informacija.

Uspešna saradnja između Lantmateriet -a i Republičkog geodetskog zavoda nastavljena je i ovog puta. Poseta je bila višestruko korisna, kako zbog sagledavanja svih budućih aktivnosti tako i zbog veoma korisnih sugestija koje će pomoći realizaciji projekta.

Prva verzija Intraneta Republičkog geodetskog zavoda će otpočeti sa radom 01.03.2011.godine u službama Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Daljim razvojem u vrlo kratkom periodu biće stvoreni uslovi za uključivanje svih ostalih službi za katastar nepokretnosti.

Leave a Reply