E-servisi

Izgradnja kapaciteta RGZ-a, komponenta Razvoj intraneta

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” komponenta “Razvoj intraneta”, u petak, 12.11.2010 god. održana je prezentacija verzije Intraneta od strane radnog tima i predstavnika švedske agencije za upravljanje zemljištem Lantmateriet.

Prezentaciji su prisustvovali direktor RGZ-a Nenad Tesla, pomoćnici direktora, rukovodilac PIU jedinice i predstavnici Sektora za stručni i upravni nadzor.

Cilj prezentacije je upoznavanje prisutnih sa statusom projekta izgradnje intraneta, njegovim sadržajem i funkcionalnostima.

Posle uvodne reči direktora projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” Dejana Jeremića, prezentaciju je nastavio švedski predstavnik Lenart Vasteson (Lennart Wastesson) prikazujući intranet rešenje koje je u upotrebi u Švedskoj agenciji za upravljanje zemljištem Lantmateriet (Läntmateriat). On je ukazao na razloge zbog kojih je intranet uveden u Lantmateriet kao i prednosti koje njegova upotreba donosi.

Vođa tima na projektu izgradnje intraneta u RGZ-u, Predrag Živić nastavio je sa izlaganjem sledećih tema:

  • Šta je intranet
  • Benefiti intraneta
  • Projektovanje
  • Realizacija rešenja

Zatim je demonstrirana verzija intraneta, koja je izrađena u skladu sa utvrđenim zahtevima u unapred određenom vremenskom okviru. Detaljno su prikazani najvažniji elementi intraneta i mogućnosti koje pružaju u skladu sa vizijom rešenja: “Svaki zaposleni bi morao da pronađe informacije brzo i lako”.

Posle konstruktivnog razgovora prisutni su izrazili zadovoljstvo prezentovanim sadržajem, dogovoreno je da prvi mart bude okvirni rok za implementaciju prve verzije rešenja u 39 službi za katastar nepokretnosti koje će biti povezane u jedinstvenu komunikacionu mrežu RGZ-a.

Leave a Reply