E-servisi

Izgradnja kapaciteta u Srbiji: Katastar nepokretnosti i upis prava

Prezentacijom postignutih rezultata svečano je završen projekat “Izgradnja kapaciteta u Srbiji: Katastar nepokretnosti i upis prava” finansiran od strane Kraljevine Švedske, a uspešno realizovan u Republičkom geodetskom zavodu u periodu od 2004. do 2012. godine.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda, gospodin Nenad Tesla, u uvodnom obraćanju pozdravio je uvažene goste i izrazio veliku zahvalnost švedskoj Vladi i švedskom narodu za veliku podršku Republičkom geodetskom zavodu u radu na stvaranju moderne i efikasne zemljišne administracije u Republici Srbiji kao i nadu da će se uspešna saradnja sa kolegama iz Švedske nastaviti i u budućnosti.

Skup su takođe pozdravili i svojim prisustvom uveličali savetnik za razvojnu saradnju u Ambasadi Kraljevine Švedske, gospodin Torgni Svenungson i direktor Lantmaterieta (švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava) gospodin Bengt Kjelson. Prezentaciju projekta u celini održali su direktor Sektora za međunarodnu saradnju Lantmaterieta, g-đa Anđa Zimić i direktor projekta, gospodin Dejan Jeremić pri čemu su izrazili zadovoljstvo veoma uspešnom realizacijom postavljenih ciljeva kao i odličnom saradnjom eksperata dveju sestrinskih institucija.

Usledile su pojedinačne prezentacije vođa timova u okviru komponenti AGROS, hipotekarnog sistema, masovne procene, kontrole kvaliteta, digitalnog arhiva i intraneta. Prikazani rezultati podprojekata potvrdili su da su implementacijom ostvareni svi postavljeni ciljevi projekta i veliki napredak u organizacionom, tehničkom i drugim segmentima rada u okviru delokruga Zavoda.

Pored gostiju i eksperata iz Švedske i Slovenije, skupu su prisustvovali predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodne banke Srbije, Privredne komore grada Beograda, Poreske uprave, komercijalnih banaka, privatne geodetske prakse i drugi partneri i korisnici usluga Republičkog geodetskog zavoda.

Leave a Reply