garancija
E-servisi

Izmenama Zakona o zaštiti potrošača, davanje garancije/podnošenje reklamacije biće moguće u elektronskom obliku

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

garancija

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće od  8. jula do 8. avgusta 2013. godine.

Predmet javne rasprave:

Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave mogu se poslati u pisanom obliku na e-mail adresu:[email protected] i putem portala eUprava.

One thought on “Izmenama Zakona o zaštiti potrošača, davanje garancije/podnošenje reklamacije biće moguće u elektronskom obliku

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara – dopis Ministarstvu:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
  Sektoru za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača
  Beograd, Nemanjina 22-26

  Predmet: Misljenje o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

  Postovane dame i gospodo,

  U uvodnom obrazlozenju uz nacrt ovog zakona se, iz nepoznatog razloga, ne pominje “Lista predloženih amandmana na zakon o zaštiti potrošača od2010. godine” (http://www.zapotrosace.rs/vesti.php?title=projekat-predao-listu-predlozenih-izmena-i-dopuna-zakona-o-zastiti-potrosaca), koju je u septembru 2012. godine ekspertski tim IPA projekta “Jacanje zastite potrosaca u Srbiji” predao nadleznom Ministarstvu, niti spisak usvojenih amandmana.

  U tekstu “Dati veća ovlašćenja tržišnoj inspekciji” (“Politika” – “Potrosac”, 7. mart 2013), na nadnaslovno pitanje “Sta treba menjati u Zakonu o zastiti potrosaca”, prof. Tijeri Burgoanji, vodja projektnog tima i glavni ekspert za pravna pitanja IPA projekta, istice da je potrbno pojasnjenje odnosa izmedju Zakona o zastiti potrosaca i drugih zakona koji su vazni za potrosace, kao sto je Zakon o trgovini, Zakon o oglasavanju, Zakon o zastiti korisnika finansijskih usluga, Zakon o opstoj bezbednosti proizvoda i sl. Zbog toga, dodaje, IPA projekat predlaze da se u Zakon o zastiti potrosaca uvede novi clan u kojem ce se navesti da je ovaj zakon “krovni” zakon koji se u principu primenjuje na sve odnose izmedju potrosaca i trgovaca, sve ugovore, sve proizvode i sve usluge. Ovaj razuman predlog prof. Burgoanjia nije izgleda prihvacen. Zasto?

  Odredbama clana 30. nacrta ovog zakona nisu data izričita ovlašćenja Tržišnoj inspekciji za izdavanje mera zabrane radnji koje su suprotne interesima potrošača, niti su data direktna ovlašćenja Tržišnoj inspekciji za sankcionisanje nepoštovanja zakonskih odredbi, kao sto je predlozio prof. Burgoanji. Stavise, u nacrtu ovog zakona ne navode se vazece, posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru iz čl. 22-37. i člana 92. prethodnog Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), a prema clanu 93. vazeceg Zakona o državnoj upravi. Zasto?

  Na staro pitanje “Sta je starije, kokos ili jaje?” niko nikada nije dao zadovoljavajući odgovor. Na slicno pitanje sta je starije Nacrt strategije zaštite potrošača za period 2013-2018. godina ili Nacrt zakon o izmenama i dopunama Zakona o zastiti potrosaca takodje nije dat ma kakav odgovor u uvodnom obrazlozenju uz nacrt ovog zakona.

  Da na kraju ponovim vec ranije receno. Smatram da iz vazeceg Zakona o zastiti potrosaca treba neizostavno brisati odredbu o prvom osnovnom pravu potrosaca iz clana 2. tacka 1). Ta odredba glasi: “zadovoljavanje osnovnih potreba – dostupnost najnuznijih proizvoda i usluga, kao sto su hrana, odeca, obuca i stambeni prostor, zdravstvena zastita, obrazovanje i higijena”. Razlog za brisanje ove odredbe je vise nego jasan i ne treba ga obrazlagati.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 8. jul 2013.

Leave a Reply