igis
E-servisi

Izrada digitalne poljoprivredne karte Srbije

Izrada poljoprivredne karte analizom satelitskih snimaka u okviru projekta IGIS

U Centru za daljinsku detekciju održana je obuka pod nazivom “Izrada poljoprivredne karte”, u periodu od 19. do 23. avgusta 2013. godine.

Realizovana obuka posvećena je razvijanju univerzalnog alata za klasifikaciju poljoprivrednog pokrivača. Algoritam je kreiran u programu eCognition Developer, dok se za njegovu primenu koristi Architect modul ovog programa.

Za izradu karte zemljišnog pokrivača koriste se snimci iz jednog perioda, dok se za izradu poljoprivredne karte koriste snimci iz više različitih epoha iste godine. Ovakvim multitemporalnim pristupom omogućava se dobijanje informacija o fenološkom razvoju biljaka.

Karta poljoprivrednog pokrivača, kao proizvod daljinske detekcije, značajna je za praćenje razvoja useva, kartiranje rotacije useva, dobijanje statistike o zastupljenosti poljoprivrednih kultura kao i pružanje informacija o kvalitetu zemljišta u vidu biofizičkih parametara radi boljeg upravljanja.

Podaci dobijeni metodama daljinske detekcije značajni su i za pružanje informacija neophodnih za kreiranje agrarne politike vezane za raspodelu subvencija.

Obuku “Izrada poljoprivredne karte” održala je Claire Bruschini, predstavnik francuskog konzorcijuma iz kompanije “Astrium EADS”.

Leave a Reply