E-servisi

Izveštaji obveznika za 2009. godinu od danas na sajtu APR

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da je završila obradu dokumentacije o usvajanju redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu. U saopštenju se navodi da je pomenuta dokumentacija dostavljena u skladu sa članom 31 Zakona o računovodstvu i reviziji, pri čemu je zaključno sa 31. oktobrom ove godine primljena i obrađena dokumentacija za 5.371 obveznika ili 81 odsto od ukupnog broja obveznika revizije.

Na internet stranici Agencije, u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet, na linku Objavljivanje finansijskih izveštaja, od danas, 1. novembra, objavljena je dokumentacija o usvajanju ovih izveštaja za 2009. godinu za 2.103 obveznika.

Istovremeno, za te obveznike podaci o usvajanju finansijskih izveštaja biće dostupni u okviru usluga koje se pružaju iz Registra finansijskih izveštaja i boniteta.

U približno dve trećine dokumentacije (61 odsto) utvrđeni su nedostaci koji sprečavaju njenu dalju obradu i objavljivanje na internet stranici, u roku koji je predviđen Zakonom o računovodstvu i reviziji.

O nedostacima u dostavljenoj dokumentaciji iz člana 31 pomenutog zakona obveznici su pismeno obavešteni, a praćenje toka prijema i obrade te dokumentacije omogućeno je i na internet stranici Agencije na linku Pretraživanje finansijskih izveštaja za 2009. godinu.

Dokumentacija u kojoj obveznici u predviđenom roku otklone nedostatke biće obrađena, a zatim i objavljena na internet stranici Agencije, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply