E-servisi

Javna rasprava o nacrtu Strategije i Akcionog plana za razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o nacrtu Strategije i Akcionog plana za razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013. godine.


Predmet javne rasprave

Raspored aktivnosti

30. jun 2009.
Objavljivanje nacrta Strategije i Akcionog plana na Web sajtu MTID i početak javne rasprave

7. jul 2009.
Okrugli sto u Beogradu
11h, Privredna komora Srbije, Resavska 13-15

17. jul 2009.
Kraj javne rasprave
Način učešća u javnoj raspravi

Leave a Reply