E-servisi

Javna rasprava o Strategiji i Akcionom planu za razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o nacrtu Strategije i Akcionog plana razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine.

Predmet Javne rasprave:

Nacrt Strategije i Akcionog plana za razvoj širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine.

Raspored aktivnosti:

03. avgust 2009. godine

Objavljivanje nacrta Strategije i Akcionog plana na Web sajtu MTID i početak javne rasprave.

19. avgust 2009. godine

Okrugli sto – Beograd

11-13h, Velika sala Građevinskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73

31. avgust 2009. godine

Kraj javne rasprave, izrada konačne verzije teksta i slanje predloga u proceduru usvajanja na sednici Vlade Srbije.

Način učešća u javnoj raspravi

Osoba za kontakt ispred MTID u vezi sa sprovođenjem ove javne rasprave je Sonja Lukić ([email protected], 065/90 440 96)

Leave a Reply