E-servisi

Javna stručna rasprava o Nacrtu strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine. Više informacija kao i tekst Nacrta strategije možete preuzeti na portalu e-uprave http://www.euprava.gov.rs/eParticipacija/javne_rasprave.

Javna stručna rasprava će trajati do 16. juna 2010. godine.

Leave a Reply