E-servisi

Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost informatička oprema od OEBS-a

Direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Goran Matić i šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Dajana Faloni potpisali su danas Protokol o donaciji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Matić je tom prilikom izrazio zahvalnost na donaciji u informatičkoj opremi kojom je pružena podrška reformi sektora bezbednosti i ovoj kancelariji, koja je počela sa radom 16. novembra 2009. godine, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dajana Faloni i Goran Matić

On je ukazao na to da je informatička oprema koju je obezbedio OEBS jedna od najznačajnijih donacija Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka.

Faloni je izrazila uverenje da će ova donacija doprineti lakšem i efikasnijem radu Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, kao i sprovođenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ona je ukazala na to da primena tog pravnog akata treba da omogući poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uz napomenu da u tome važnu ulogu ima ova kancelarija.

Faloni je izrazila zahvalnost Vladi Švedske na podršci u obezbeđivanju ove donacije i izrazila spremnost Misije OEBS-a u Srbiji da nastavi sa podrškom reformi sektora bezbednosti u Srbiji.

Donacija u informatičkoj opremi obuhvata računare sa pratećom opremom u ukupnoj vrednosti od 12.000 evra.

Leave a Reply