E-servisi

Kontrola kvaliteta RINEX-a

Kao što je pre mesec dana najavljeno iz kontrolnog centra AGROS mreže, izrađena je aplikacija za kontrolu prikupljenog RINEX podatka na terenu, namenjena korisnicima sistema permanentnih stanica AGROS.

Aplikacija je napravljena u Java okruženju, što omogućava njenu primenu na svim platformama (operativnim sistemima) – Windows, Linux, Solaris… Za ispravan rad aplikacije neophodno je imati instaliran JavaRunTime. Ova aplikacija se može preuzeti prilikom preuzimanja aplikacije koja omogućava kontrolu RINEX podatka korisnika. Kod preuzmanja aplikacije, neopodno je voditi računa o tome da li se preuzima aplikacija za 32 bitne ili 64 bitne operativne sisteme. Aplikacija i upustvo za razumevanje dobijenih rezultata može se preuzeti sa sajta AGROS mreže koji se nalazi na adresi www.rgz.gov.rs/agros, pod opcijom datoteke, uslužni programi/uputstva.

Prilikom pokretanja aplikacije pojavljuje se prozor u koji je neophodno uneti navigacioni i observacioni fajl kao i lokaciju na računaru korisnika, gde će izveštaj biti sačuvan. Nakon unetih podataka, klikom na dugme kreiraj, podaci se šalju serveru AGROS mreže, gde ih prihvata posebno programirana aplikacija koja vrši prijem, kontrolu ispravnosti poslatog podatka, analizu, kreira izveštaj, šalje i smešta na izabranu lokaciju.

Ovo je dosta kraća forma izveštaja od one koju koristi kontrolni centar za kontrolu rada permanentnih stanica Srbije, ali daje potpuno jasan uvid u kvalitet izmerenog podatka, adekvatnoj poziciji sa koje je podatak prikupljan, mogućim smetnjama i refleksijama na navedenoj poziciji, mogućim anomalijama na opremi i anteni, dostupnosti satelita iznad pozicije sa koje je podatak prikupljen i mnoge druge informacije.

Leave a Reply