E-servisi

Kontrola pristupa video nadzoru grada Beograda putem SMART kartica

U cilju unapređenja funkcionisanja sistema video nadzora saobraćajnica u Beogradu doneta je Obavezna instrukcija o uslovima korišćenja i održavanja sistema video nadzora gradskih saobraćajnica i raskrsnica za grad Beograd, kojom su detaljno i striktno regulisani prava pristupa, procedure preuzimanja snimaka iz arhive, razgraničene odgovornosti organizacionih jedinica PU za grad Beograd i preciziran način održavanja sistema.

U skladu sa tim, u prostorijama nadležnih službi postavljeni su interni sistemi za video nadzor kojima se nadgledaju aktivnosti zaposlenih radnika i drugih prisutnih, a uvedena je obaveza instaliranja sistema za interni video nadzor na svim lokacijama budućih korisnika sistema video nadzora MUP-a. Takođe, uveden je sistem elektronske identifikacije tako da svaki korisnik može da pristupi sistemu video nadzora saobraćajnica u Beogradu isključivo korišćenjem individualne SMART kartice, pri čemu se svaki pristup i aktivnosti beleže na posebnom serveru.

Iskustva govore da je primena sistema video nadzora u mnogim situacijama doprinela rasvetljavanju događaja i omogućila efikasniji rad policije. Budući da je osnovna namena ovog sistema bezbednost građana, Ministarstvo unutrašnjih poslova će i dalje vršiti unapređenje sistema, posebno vodeći računa o pravima građana.

Leave a Reply