E-servisi

Korisnici kartica u Srbiji najčešće koriste debitne kartice

Korisnici kartica u Srbiji najčešće koriste debitne kartice kada kupuju hranu (71,1%) a kreditne kartice kada kupuju nameštaj i belu tehniku (42.9%)

Istraživanje MasterIndex kompanije MasterCard o navikama i potrebama aktivnih korisnika kartica u Srbiji, je pokazalo da su dodatne pogodnosti koje kartice sa sobom donose, poput odloženog plaćanja, plaćanja na rate i polisa osiguranja, odlučujući kriterijum prilikom odabira platne kartice za 47,7% korisnika.

mastercard

Kada biraju platnu karticu, korisnici kartica uzimaju u obzir i dostupnost bankomata (41,2%), banku izdavaoca kartice (35%) i niske kamatne stope i provizije (21,6%).

Istraživanje MasterIndex je pokazalo je da 52,8% ispitanika ima debitnu karticu, a 37% i debitnu i kreditnu karticu. Debitne kartice se najčešće koriste za kupovinu hrane – 71,1% ispitanika, dok se kreditne kartice najčešće koriste za kupovinu nameštaja i bele tehnike – 42,9% ispitanika.

„Istraživanje MasterIndex je pokazalo da korisnici kartica u Srbiji više vole da koriste debitne kartice prilikom svakodnevnih kupovina, čime imaju lak i bezbedan pristup raspoloživim sredstvima na računu i više kontrole nad svojom potrošnjom, dok kreditne kartice koriste za veće kupovine verovatno zato što im one nude opcije za plaćanje na rate ili na odloženo ili neku drugu vrstu pogodnosti“, kaže Artur Turemka, izvršni direktor kompanije MasterCard Europe za Balkan. „Ovo istraživanje je pokazalo da potrošači ne samo da se dobro razumeju u kartičarske proizvode, već i da vešto biraju one koje im najviše odgovaraju. Iz tog razloga pogodnosti povezane sa karticom su za njih odlučujući faktor prilikom odabira platne kartice. Kao kartičarska kompanija, mi nudimo svojim partnerima u Srbiji mnoštvo inovativnih rešenja namenjenih poboljšanju šoping iskustava potrošača, ali na kraju je banka ta koja odabira ona rešenja koja najviše odgovaraju njenim klijentima“, Turemka objašnjava.

U prilog činjenici da korisnici kartica u Srbiji cene prednosti bezgotovinskih plaćanja govori i to da bi korisnici želeli da plaćaju karticama i na nekim lokacijama gde to sada nije moguće zbog nedostatka POS terminala, pa bi 51,6% ispitanika želelo da koristi kartice za plaćanje u državnim i opštinskim institucijama, 29,8% u telekomunikacionim kompanijama, 18,2% na pijacama, 16,6% na kioscima i 16,1% u taksi vozilima. Takođe, korisnici bi želeli više POS terminala za plaćanje na benzinskim pumpama i u sportskim i kulturnim objektima.

Ovo istraživanje je obuhvatilo i pitanje bankarskih inicijativa koje bi stimulisale korisnike da češće plaćaju karticama. Aktivni korisnici kartica su na prvom mestu izdvojili brzinu plaćanja (58,3%), a pored toga i trgovačke vaučere (41,2%), nagrade (31,2%) i humanitarne akcije (29,5%).

MasterIndex Srbija je godišnje istraživanje kompanije MasterCard Europe koje ima za cilj profilisanje korisnika platnih kartica i prvi put u Srbiji je sprovedeno u martu 2009. godine. Ovo istraživanje pruža uvid u izbor i navike korisnika platnih kartica u Srbiji, kao i u njihovo viđenje lične finansijske situacije. Istraživanje MasterIndex se putem telefonske ankete sprovodi među aktivnim korisnicima kartica starosti 18 – 64 godine na teritoriji cele Srbije.

Leave a Reply